Nieuwe aanpak Platform De Nieuwe Winkelstraat

Uw wijk- of buurtwinkelcentrum klaar voor de toekomst

Het Vakcentrum is een van de drijvende krachten achter het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Het platform is gericht op het toekomstbestendig maken en houden van winkelgebieden. Speciaal voor wijk- en buurtwinkelcentra heeft DNWS een nieuwe aanpak ontwikkeld.

SAM_6468.JPG

Het platform voert al langer zogenoemde KIAT’s uit, Kom-In-Actie-Trajecten die er op gericht zijn de samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren te verbeteren. Juist die samenwerking maakt dat alle aspecten die nodig zijn voor een aantrekkelijk winkelgebied goed aangepakt kunnen worden. Inmiddels heeft DNWS meer dan 150 winkelgebieden ondersteund met een Kom-In-Actie-Traject.

Specifieke functie wijk- en ­buurtwinkelcentra

Wijk- en buurtcentra hebben een andere ­signatuur dan (binnen)stedelijke winkelgebieden en centra van kleinere kernen en middelgrote steden.

De wijk- en buurtcentra passen naadloos is het Service & Shop principe: De consument gaat doelgericht op pad voor de dagelijkse boodschappen, waarbij ontmoetingen met buurtgenoten belangrijk zijn. Het wijkcentrum heeft een sociale functie en zorgt voor sociale cohesie. Veelal zijn het de supermarkten die de kern vormen van het Service en Shop concept, aangevuld met dagelijks food en huishoudelijk gebonden non-food. Daarnaast bieden dergelijke centra ook ruimte voor aanvullende bedrijvigheid en diensten zoals een kapper, horeca, apotheek of gezondheidscentrum.

Ze boden ons hele goede handvatten om dat complexe proces tussen winkeliers, die over het algemeen individualisten zijn, de gemeente en vastgoedeigenaren goed in kaart te brengen en te stroomlijnen.

(Vakcentrumlid HenkJan van Zanten was betrokken bij een KIAT in Oosterwolde)

Actieplan voor vitaal centrum

Een KIAT start met een gedegen analyse van het winkelgebied. Onder leiding van een trajectbegeleider wordt in kaart gebracht wie er zoal betrokken zijn bij het gebied en hoe het aanbod is in relatie tot het verzorgingsgebied en eventuele concurrentie.

Op basis van die analyse wordt gezamenlijk bepaald wat de koers zou moeten zijn om te komen tot een toekomstbestendig ­winkelgebied.

In een volgende stap stellen de betrokken partijen, tijdens een werksessie, samen de prioriteiten vast.

Een en ander wordt vastgelegd in een kort en bondig actieplan. In dit plan worden ook de taken en rollen van alle betrokken partijen benoemd.

In het eindgesprek wordt beoordeeld in ­hoeverre er nog externe hulp nodig is om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Mocht dat nodig zijn dan beschikt DNWS over een groot netwerk van deskundigen.

Pilotgebieden gezocht

Om de nieuwe aanpak te toetsen zoekt DNWS twee centra op buurt- en wijkniveau die als pilot willen fungeren. Aanmelden of meer info? Bel het Vakcentrum op (0348) 41 97 71 of mail naar reactie@vakcentrum.nl.

Een KIAT starten

Om een KIAT voor uw winkelcentrum te starten kunt u contact opnemen met het Vakcentrum via reactie@vakcentrum.nl of (0348) 41 97 71. Ook als u eerst nog wat meer informatie wenst, kunt u contact opnemen.

Het DNWS Kom-In-Actie-Traject kan gestart worden als de stakeholders lid zijn van DNWS. Het is dus zinvol om na te vragen of de ­gemeente of de ondernemers­vereniging al lid is van het Platform De Nieuwe Winkelstraat.

De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een kennis­platform waar winkeliersverenigingen, vastgoed en gemeente gebruik van kunnen maken.

Het Vakcentrum is een van de initiatiefnemers van DNWS en ondersteunt DNWS met kennis en mankracht.

Meer over DNWS leest u op www.vakcentrum.nl/dnws.