Veelgestelde vragen Coronamelder-app

Ongeveer 4 miljoen Nederlanders hebben deze app inmiddels gedownload op hun smartphone. In toenemende mate worden werkgevers geconfronteerd met medewerkers die een melding krijgen.
De app kan worden gezien als een geautomatiseerde vorm van het bron- en contactonderzoek dat door de GGD wordt uitgevoerd.

V: Waar vind ik informatie omtrent de werking van de app?
A:  www.coronamelder.nl komt u op een site van de rijksoverheid die informatie geeft over nut en noodzaak van de app en de werking ervan. Rechtsboven op de homepage vindt u een link naar veelgestelde vragen

V: Wanneer geeft de app een melding?  
A: De app geeft een melding op de smartphone als u langer dan 15 minuten aaneengesloten binnen een straal van 1,5 meter in contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona. De melding geeft alleen de datum weer waarop het contact heeft plaatsgevonden. Omdat het tijdstip van het contact niet wordt vermeld, is het lastig om de juistheid van de melding te verifiëren.

V: Is een melding altijd correct?
A: De app gaat er vanuit dat iemand de smartphone altijd bij zich draagt. Als de smartphone in een locker ligt en een willekeurig persoon (bijv. monteur, schoonmaker) is gedurende 15 minuten in de nabijheid van die locker aan het werk dan krijg je ook een melding als die persoon positief blijkt.
De app werkt op basis van blue tooth. De app meet de onderlinge afstand op basis van de sterkte van het signaal. Die sterkte kan fluctueren en dus kan het voorkomen dat er toch een melding komt ook al heb je meer dan 1,5 meter afstand in acht genomen.

V: Wat moet ik doen als mijn medewerker een melding krijgt?
A: De melding betekent in beginsel dat de medewerker meer dan 15 minuten aaneengesloten met een positief geteste persoon in contact bent geweest binnen een straal van 1,5 meter. De medewerker kan zich dan laten letsen ook als hij of zij nog geen klachten heeft. Dat kan vanaf de 5e dag van het laatste risicovolle contact. Als de test negatief is hoeft de medewerker niet meer in quarantaine te blijven.  
Als de medewerker zeker weet dat hij op de dag van het contact zijn telefoon niet bij zich had dan hoeft hij natuurlijk niet in quarantaine.

V : Moet ik loon doorbetalen als de medewerker een melding heeft ontvangen
A: Daarover is discussie mogelijk. Mogelijk is de 1,5 meter regel door de werknemer niet in acht genomen. Dit kan betekenen dat de quarantainemaatregel in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. Soms wordt afgesproken dat 50% voor rekening komt van de werknemer (verlof opnemen) en 50% voor rekening van de werkgever.
Lees ook de veelgestelde vragen over loondoorbetaling bij quarantaine via deze link.