Voorschot subsidie praktijkleren

Ondernemers die een BBL-er in dienst hebben, kunnen in verband met de Coronacrisis een voorschot krijgen op de subsidieregeling praktijkleren. Dat voorschot wordt verstrekt over de periode vanaf aanvang van het schooljaar tot 16 maart 2020, het formele begin van de lock down in verband met het Coronavirus. De voorschotregeling geldt uitsluitend voor BBL-ers uit het MBO en dus niet voor andere praktijkleerplaatsen. Doel van de regeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor de gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Aanvragen voorschot

De mogelijkheid een voorschot aan te vragen start in de week van 2 juni 2020 via de website www.rvo.nl. Helaas beschikken we (nog) niet over de rechtstreekse link naar het voorschotloket.

Definitieve subsidie

De definitieve subsidie kan worden aangevraagd vanaf dinsdag 2 juni 09.00 uur tot en met 16 september 17.00 uur. Het voorschot kan dus in dezelfde week worden aangevraagd. Toch is een voorschot aanvragen interessant want de definitieve subsidie wordt pas uitgekeerd in december 2020. Bovendien kan de definitieve subsidie pas worden aangevraagd als de BBL-er in het schooljaar is “uitgewerkt”. Dan kan pas bijvoorbeeld in augustus 2020 de definitieve subsidie worden aangevraagd. Uiteraard wordt een verstrekt voorschot in mindering gebracht op de definitieve subsidie. Bent u te laat met de aanvraag van de definitieve subsidie (de data en tijdstippen worden exact gehanteerd!) dan kunt u geen subsidie meer aanvragen en wordt een eventueel verstrekt voorschot teruggevorderd. Via deze link leest u welke gegevens nodig zijn voor de subsidieaanvraag.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- voor een heel schooljaar. Uren waarin u geen begeleiding hebt kunnen geven omdat de winkel vanwege de corona maatregelen was gesloten worden niet in mindering gebracht op de subsidie.

eHerkenning noodzakelijk

Voor de online aanvraag van de definitieve aanvraag gaat u naar deze pagina. Om subsidie aan te vragen dient u te beschikken over eHerkenning niveau 1. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dat aanvragen via www.vakcentrum.nl/eherkenning. De aanvraagprocedure neemt ongeveer twee weken in beslag. We adviseren eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit niveau is nu al nodig om in te loggen bij het UWV en in de toekomst bij de Belastingdienst.

 

20-05-2020