Voorwaarden deelname aan Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL regeling is een vervolg op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Met de TOGS regeling maakte de ondernemer aanspraak op een belastingvrije compensatie van € 4.000,-. 

De voorwaarden voor deelname aan de TVL regeling luiden als volgt:

 1. SBI Code
  De SBI code van uw bedrijf staat op de lijst van toegelaten SBI codes. Kwam u in aanmerking voor de TOGS regeling dan voldoet uw SBI-code en hoeft u deze niet meer te checken. Wel moet u voor de TVL altijd een nieuwe aanvraag

 2. Omzetverlies
  Het omzetverlies van uw bedrijf in de periode juni tot en met september 2020 is moet naar verwachting 30% of meer bedragen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 om voor TVL in aanmerking te komen.

  Berekening omzetverlies
  Bij maandaangifte van de BTW
  : De omzet over juni tot en met september 2019 berekent u door de omzet van de BTW aangiftes van die maanden bij elkaar te tellen.
  Bij kwartaalaangifte van de BTW: de omzet van het 2e kwartaal 2019 (Q2) gedeeld door 3 vermeerderd met de omzet van het gehele derde kwartaal 2019 (Q3)
  In tegenstelling tot andere regelingen worden voor deze regeling eventuele tegemoetkomingen uit andere Corona steunmaatregelen niet als omzet gerekend. De TOGS uitkering van € 4.000,- en ondersteuning uit de NOW 1.0 en NOW 2.0 geldt dus niet als omzet!

  formule berekening omzetverlies

  (omzet jun t/m sep 2019) – (omzet jun t/m sep 2020) x 100% = ……%
                      (omzet jun t/m sep 2019)

Het berekende percentage wordt uitgedrukt in hele procenten( u mag afronden naar boven).

 1. Vaste lasten
  Voor berekening van de vaste lasten heeft het CBS voor de sector detailhandel een percentage vastgesteld van 15% van de omzet. Het berekende bedrag aan vaste lasten dient minimaal € 4.000,- te bedragen. Bij een percentage van 15% moet de omzet in de periode juni t/m sep 2020 derhalve minimaal € 26.667,- bedragen. Is de omzet lager dan komt u niet in aanmerking voor TVL. De subsidieregeling verstrekt een tegemoetkoming van 50% van deze vaste lasten

 2. Hoogte subsidie
  De subsidie berekent u met de volgende formule:

  (omzet jun t/m sep 2020) x (percentage omzetverlies) x 0,15 x 0,5 = subsidiebedrag.

  Als het subsidiebedrag lager is dan € 1.000,- wordt niettemin € 1.000,- subsidie verstrekt. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000,-

Veel gestelde vragen

 • V: Ik heb meerdere SBI codes staan op mijn inschrijving KvK. Welke gebruik ik?
  A: U gebruikt de SBI code van uw hoofdactiviteit (eerstgenoemde SBI code). Als die code code geen recht geeft op TVL kunt u de code van uw nevenactiviteit proberen. Let er wel op dat daaraan mogelijk een ander percentage aan vaste lasten is gekoppeld indien de nevenactiviteit geen detailhandel betreft.

 • V: Mijn SBI code gaf naar mijn mening ten onrechte geen aanspraak op de TOGS regeling. Ik heb daartegen bezwaar gemaakt via de website van RVO. Wat nu?
  A: Als het goed is ontvangen alle ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen het feit dat dat de SBI code op de inschrijving KvK niet overeenkomt met de activiteiten van het bedrijf een brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarin wordt kenbaar gemaakt of uw code alsnog wordt aangepast waardoor u mogelijk toch voor TVL in aanmerking komt. U moet het bericht van EZK afwachten alvorens TVL aan te vragen.

 • V: Ik heb op basis van mijn SBI code TOGS compensatie ontvangen. Maak ik nu automatisch aanspraak op TVL?
  A: In beginsel kunt u dan op grond van SBI code in aanmerking komen voor TVL maar u moet wel aan de voorwaarden van de TVL regeling voldoen én u moet de TVL alsnog aanvragen.

 • V: Ik heb geen TOGS compensatie aangevraagd. Kan ik dan wel TVL aanvragen?
  A: Ja, u kunt gewoon TVL aanvragen maar uiteraard moet u aan de voorwaarden voldoen. Blijkt dat u ten onrechte niet de juiste SBI code op uw inschrijving Kvk hebt staan, maak dan bezwaar daartegen via de website van de RVO.