Aanvullende informatie cao levensmiddelenbedrijf (instructie nieuwe schalen)

In vervolg op het onlangs bereikte Cao-akkoord zijn ook de loonschalen vastgesteld. Aan de verdere uitwerking van het akkoord wordt gewerkt. Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving hebben wij diverse vragen ontvangen. Vandaar onderstaande toelichting:

  1. Voor de werknemers die in dienst waren voor 30 december jl. moet het loon worden verhoogd met 2,5 %. Zie voor de uitwerking van de nieuwe inschaling de 'Instructie nieuwe schalen per 1 januari 2020 (PDF)'.
    De wijziging van de loonschalen vanaf 21 jaar zijn het gevolg van de wijziging van o.a. de WML. Er is geen grond voor onderscheid meer tussen 21 en 23 jaar.

  2. De nieuwe salarissen voor de 4-weekse periode gelden per 30 december 2019 en voor de maandelijkse periode per 31 december 2019. Uurloon kan aansluiten bij de gebruikte administratie.

  3. Er komt geen aparte loonschaal voor de doelgroepen participatiewet. Daarbij gaat gelden dat het loon 106% van het minimumloon is met een maximum van het in de nieuwe loonschalen genoemde loon voor betreffende medewerker.

  4. De eenmalige uitkering van 1,6% over het loon zoals in de cao is gedefinieerd per eind maart is ook van toepassing op payrollers en uitzendkrachten. Die uitkering wordt niet berekend over de vakantiebijslag of verlofrechten bij all-in uurloon.

Heeft u nog vragen over de toepassing van de cao, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, advies@vakcentrum.nl of (0348) 41 97 71.

24-01-2020