Arbeidsovereenkomst

spreekuur 400x150

Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Leden van het Vakcentrum kunnen onderstaande onderwerpen opvragen per mail of per telefoon:

 • Arbeidsovereenkomst

 • Arbeidsmodellen voor Vakcentrumleden (gratis)

 • Huishoudelijk Reglement (gratis)

 • Proeftijd

 • Aanzegverplichting

 • Ketenregeling

 • Oproepkrachten

 • Arbeidstijden

 • Aanpassing arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats

 • Ontslag

 • Herplaatsing

 • Transitievergoeding

 • Opzegverbod

 • AOW-gerechtigde leeftijd

 • BeÃĢindigingsovereenkomst

 • Wet werk en zekerheid

Heeft u een juridische vraag? Neem dan contact op met één van onze juristen via telefoonnummer (0348) 41 97 71 of e-mailadres advies@vakcentrum.nl.