Afwisseling belastende en minder belastende maatregelen

Organiseer het werk zo dat belastende en minder belastende werkzaamheden worden afgewisseld

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Wissel de werkzaamheden zo veel als mogelijk af met andersoortige werkzaamheden om eenzijdig belastende handelingen en houdingen. Als met meer mensen tegelijk wordt gewerkt, kunnen zij rouleren. Zo wordt het (belastende) werk gedeeld.

  • Wissel staan af met zitten en (korte stukjes) lopen.
  • Wissel fysiek belastende werkzaamheden af met minder belastende werkzaamheden.
  • Wissel belastende werkzaamheden zoals tillen/dragen en duwen/trekken af ter voorkoming van eenzijdige belasting en eenzijdige houdingen.