Arbocatalogus

Deze arbocatalogus geldt voor alle werkgevers en werknemers in de gemengde branche en speelgoedbranche, ongeacht of zij aangesloten zijn bij Vakcentrum. Deze arbocatalogus behandelt de onderwerpen fysieke belasting en agressie en geweld.

Algemene informatie arbocatalogus

Meer informatie over de Arbocatalogus