Richtlijnen voor langdurig staan

Hanteer richtlijnen voor landurig staan

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Hanteer de volgende norm bij langdurig staan (gebonden aan één werkplek van 1 m2, zonder afwisseling met lopen):

  • maximaal 1 uur achtereen en maximaal 4 uur per dag.

Als deze norm niet gehaald kan worden, wordt een zitgelegenheid of een stasteun ter beschikking gesteld. De eisen aan een stasteun staan hier vermeld.

Tips

  1. Hanteer deze norm ook bij de inrichting van de kassawerkplek. Gerelateerd: basisregelingen inrichting en optimaliseringsmaatregelen inrichting.
  2. Voorkom lang staan door werkzaamheden af te wisselen.