Cao & Arbeidsrelatie

Het Vakcentrum heeft veel kennis in huis over arbeidsrecht en is de onderhandelaar voor de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

Cao voor het Levensmiddelenbedrijf

Een goede cao is van wezenlijk belang voor de branche. Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf liep van 1 april 2017 tot 1 april 2019. In deze cao is een loonstijging van 3,5% over twee jaar voorzien. Een belangrijke nieuwe stap in deze cao is het onderscheid op basis van het loopbaanperspectief. De cao beschrijft: erbijbaners, tussenbaners en loopbaners.

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is van toepassing op alle werknemers in dienst van een werkgever met één of meer fysieke of virtuele inrichtingen waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen wordt verkocht. De werkgever is verplicht in iedere winkel tenminste een exemplaar van deze cao schriftelijk of digitaal ter vrije inzage voor werknemer beschikbaar te stellen. Beschrijving van de reikwijdte van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is een minimumregeling betreffende de arbeidsvoorwaarden. Afwijkingen van de cao in de arbeidsovereenkomst zijn toegestaan. Echter afwijkingen in het nadeel van de werknemer zijn nietig en worden automatisch vervangen door de cao-bepaling. Afwijken ten gunste van de werknemer is volkomen geldig.

Stand van zaken uitwerking cao (POB en 3e jaar WW)

Proeftijd na aflopen cao

Over een nieuwe cao wordt nog onderhandeld. De proeftijd van 2 maanden uit de cao 2017-2019 is mogelijk niet rechtsgeldig. Een proeftijd van 1 maand zeker wel. Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat voor ieder der partijen de wettelijke proeftijd van één maand geldt zolang er geen nieuwe cao tot stand is gekomen. Na totstandkoming geldt de proeftijd zoals in de cao vermeld.

Voor meer informatie

Neem contact met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71.

Cao-informatieabonnement voor adviseurs en administratiekantoren.

 • CAO Gebra

  Met ingang van 1 april 2015 is er geen cao meer van toepassing in de branche. Voor medewerkers die op of na 1 april 2015 in dienst worden genomen of waarvan het contract na die datum wordt verlengd, is de werkgever niet meer verplicht de arbeidsvoorwaarden te volgen zoals vermeld in de cao. Download hier de meest recente cao-tekst.

 • Minimumloon

  Het wettelijk minimumloon (op grond van de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing voor vakantiewerkers) wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vindt u op de website van de rijksoverheid.

 • Arbeidsovereenkomst en webdossier Arbeidsrecht

  Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Hierin staat onder meer de datum van indiensttreding, de functie, de functiegroep en het salaris. Ook eventuele bijzondere voorwaarden, zoals cao en pensioen, worden in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. Meestal is een eerste overeenkomst er één voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst kunt u zelf bepalen. Na de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd heeft u nog tweemaal de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Maar u moet er dan wel voor zorgen dat de totale duur van de contracten niet langer is dan twee jaar. Als de contractuele relatie langer is dan twee jaar en/of het aantal overeenkomsten groter is dan drie, volgt namelijk automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  Informatie over de arbeidsovereenkomst voor Vakcentrumleden

  In het webdossier Arbeidsrecht vindt u informatie over o.a. de volgende onderdelen omtrent de arbeidsovereenkomst:

  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Aanzegverplichting
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet, ontslaggronden, opzegverboden
  • Ontbinding bij de kantonrechter
  • Transitievergoeding
 • Modelarbeidsovereenkomsten en model Huishoudelijk Reglement

  Vakcentrumleden kunnen gebruikmaken van de Modelarbeidsovereenkomsten waarin de laatste wijzigingen in de wet zijn verwerkt.

  Vakcentrumleden die niet onder een cao vallen of de voormalige Gebra-cao hanteren kunnen gebruikmaken van deze modelarbeidsovereenkomsten en het model Huishoudelijk Reglement.

 • Vakantiekaart 2019 voor Vakcentrumleden

  Met de vakantiekaart heeft u een handig overzicht per medewerker wanneer er (bijzonder) verlof is opgenomen en kunt u dit gemakkelijk bijhouden. Handig voor u als ondernemer en handig voor uw medewerkers. Vakcentrumleden kunnen hier de vakantiekaart 2019 downloaden.

 • Begeleidingstraject personeelsdossier

  Het opbouwen van een kwalitatief personeelsdossier is door nieuwe regels belangrijker dan ooit. Het Vakcentrum begeleidt u bij het aanleggen van dergelijke dossiers. Zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. De opbouw van het personeelsdossier hangt samen met de Wet Werk en Zekerheid. In vragen uit de praktijk zijn de meest gestelde vragen over dit onderwerp beantwoord.

 • Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL)

  Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) regelt het pensioen voor werknemers in het levensmiddelenbedrijf. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen.

  Lees hier over de pensioenpremie-opbouw 2019.

 • Pensioenfonds Detailhandel

  Het Pensioenfonds Detailhandel regelt het pensioen voor werknemers in onder ander de non-food speciaalzaken, slijterijen en drogisterijen. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte.

  Lees hier over de pensioenpremie-opbouw 2019.

 • Werkkostenregeling

  Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers

  Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

  Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020. 

  Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. 

  Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van. 

  Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen. 

  De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.

 • Studenten- en scholierenregeling: Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

  Dit formulier is bestemd voor studenten en scholieren die naast hun studie of school bijverdiensten hebben.

  Met dit formulier kun je:

  • je persoonlijke gegevens doorgeven aan uw werkgever
  • aangeven of je wilt dat je werkgever de loonheffingskorting toepast
  • aangeven of je gebruik wilt maken van de studenten- en scholierenregeling

Heeft u vragen over de toepassing over de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf 2017-2019 of andere vragen omtrent arbeidsrechtelijke zaken? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71.

03-07-2019