Cao & Arbeidsrelatie

Het Vakcentrum heeft veel kennis in huis over het arbeidsrecht en is de onderhandelaar voor de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

Hieronder kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

Heeft u vragen over de toepassing over de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf of andere vragen omtrent arbeidsrechtelijke zaken? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71.


Cao voor het Levensmiddelenbedrijf

Een goede cao is van wezenlijk belang voor de branche. Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is een minimumregeling betreffende de arbeidsvoorwaarden. Afwijkingen van de cao in de arbeidsovereenkomst zijn toegestaan. Echter afwijkingen in het nadeel van de werknemer zijn nietig en worden automatisch vervangen door de cao-bepaling. Afwijken ten gunste van de werknemer is volkomen geldig.

Cao 2019-2020

Loonschalen

Leerrekening / Persoonlijke Opleidingsbudget (POB)

De werknemers in de levensmiddelendetailhandel (supermarkten, foodspecialiteitenwinkels en biologische speciaalzaken) hebben een persoonlijk opleidingsbudget (POB) onder de naam ‘leerrekening’. De werknemer kan zelf bepalen welke training of cursus van deze rekening betaald wordt. Dat is afgesproken tussen werkgevers (Vakcentrum en VGL) en werknemers (CNV) in de branche.

Lees hier meer over de POB. U vindt hier ook communicatiematerialen die u kunt downloaden.

2017-2019

Stand van zaken reparatie 3e jaar WW

Cao-informatieabonnement

Cao-informatieabonnement voor adviseurs en administratiekantoren.


CAO Gebra

Met ingang van 1 april 2015 is er geen cao meer van toepassing in de branche. Voor medewerkers die op of na 1 april 2015 in dienst worden genomen of waarvan het contract na die datum wordt verlengd, is de werkgever niet meer verplicht de arbeidsvoorwaarden te volgen zoals vermeld in de cao. Download hier de meest recente cao-tekst.


Minimumloon

Het wettelijk minimumloon (op grond van de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing voor vakantiewerkers) wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vindt u op de website van de rijksoverheid.


Arbeidsovereenkomst en webdossier Arbeidsrecht

Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Hierin staat onder meer de datum van indiensttreding, de functie, de functiegroep en het salaris. Ook eventuele bijzondere voorwaarden, zoals cao en pensioen, worden in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. Meestal is een eerste overeenkomst er één voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst kunt u zelf bepalen. Na de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd heeft u nog tweemaal de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Maar u moet er dan wel voor zorgen dat de totale duur van de contracten niet langer is dan twee jaar. Als de contractuele relatie langer is dan twee jaar en/of het aantal overeenkomsten groter is dan drie, volgt namelijk automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Informatie over de arbeidsovereenkomst voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u informatie over o.a. de volgende onderdelen omtrent de arbeidsovereenkomst:

  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Aanzegverplichting
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet, ontslaggronden, opzegverboden
  • Ontbinding bij de kantonrechter
  • Transitievergoeding

Modelarbeidsovereenkomsten en model Huishoudelijk Reglement

Vakcentrumleden kunnen gebruikmaken van de Modelarbeidsovereenkomsten waarin de laatste wijzigingen in de wet zijn verwerkt.

Vakcentrumleden die niet onder een cao vallen of de voormalige Gebra-cao hanteren kunnen gebruikmaken van deze modelarbeidsovereenkomsten en het model Huishoudelijk Reglement.


Vakantiekaart 2021 voor Vakcentrumleden

Met de vakantiekaart heeft u een handig overzicht per medewerker wanneer er (bijzonder) verlof is opgenomen en kunt u dit gemakkelijk bijhouden. Handig voor u als ondernemer en handig voor uw medewerkers. Vakcentrumleden kunnen hier de vakantiekaart 2021 downloaden.


Begeleidingstraject personeelsdossier

Het opbouwen van een kwalitatief personeelsdossier is door nieuwe regels belangrijker dan ooit. Het Vakcentrum begeleidt u bij het aanleggen van dergelijke dossiers. Zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. De opbouw van het personeelsdossier hangt samen met de Wet Werk en Zekerheid. In vragen uit de praktijk zijn de meest gestelde vragen over dit onderwerp beantwoord.


Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) regelt het pensioen voor werknemers in het levensmiddelenbedrijf. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen.

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel regelt het pensioen voor werknemers in onder ander de non-food speciaalzaken, slijterijen en drogisterijen. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte.

05-11-2020: Nieuwe premie 2021 Pensioenfonds Detailhandel bekend


Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020. 

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. 

Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van. 

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen. 

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.


Studenten- en scholierenregeling: Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Dit formulier is bestemd voor studenten en scholieren die naast hun studie of school bijverdiensten hebben.

Met dit formulier kun je:

  • je persoonlijke gegevens doorgeven aan uw werkgever
  • aangeven of je wilt dat je werkgever de loonheffingskorting toepast
  • aangeven of je gebruik wilt maken van de studenten- en scholierenregeling

Uitleg 'verloonde uren'

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen. De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering van de werknemers.

Omdat er in de praktijk veel vragen zijn, geven de Belastingdienst, UWV en het CBS in een memo meer duidelijkheid over wat verloonde uren zijn. U kunt het memo hier downloaden

Heeft u vragen over de toepassing over de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf of andere vragen omtrent arbeidsrechtelijke zaken? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71.

27-07-2021