CAO & Arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst en webdossier Arbeidsrecht

Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Hierin staat onder meer de datum van indiensttreding, de functie, de functiegroep en het salaris. Ook eventuele bijzondere voorwaarden, zoals cao en pensioen, worden in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. Meestal is de eerste overeenkomst er één voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst kunt u zelf bepalen. Na de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd heeft u nog tweemaal de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Maar u moet er dan wel voor zorgen dat de totale duur van de contracten niet langer is dan drie jaar. Als de contractuele relatie langer is dan drie jaar en/of het aantal overeenkomsten groter is dan drie, volgt namelijk automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Informatie over de arbeidsovereenkomst voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u informatie over o.a. de volgende arbeidsovereenkomst onderdelen:

  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Aanzegverplichting
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet, ontslaggronden, opzegverboden
  • Ontbinding bij de kantonrechter
  • Transitievergoeding

Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel regelt het pensioen voor werknemers in onder ander de non-food speciaalzaken, slijterijen en drogisterijen. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte.

05-11-2020: Nieuwe premie 2021 Pensioenfonds Detailhandel bekend


Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) regelt het pensioen voor werknemers in het levensmiddelenbedrijf. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen.

Begeleidingstraject personeelsdossier

Het opbouwen van een kwalitatief personeelsdossier is door nieuwe regels belangrijker dan ooit. Het Vakcentrum begeleidt u bij het aanleggen van dergelijke dossiers, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. De opbouw van het personeelsdossier hangt samen met de Wet Werk en Zekerheid.


Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers zijn alle werknemers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Een buitenlandse werknemer heeft dus geen Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Hoofdregel

Als werkgever mag u alleen arbeidskrachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Aan deze ‘verificatieplicht’ moet u altijd voldoen voordat u iemand voor u laat werken. Dat kan dus ook een ingehuurde of ingeleende arbeidskracht zijn.

Meer informatie.


CAO Gebra

Met ingang van 1 april 2015 is er geen CAO meer van toepassing in de branche. Voor medewerkers die op of na 1 april 2015 in dienst worden genomen of waarvan het contract na die datum wordt verlengd, is de werkgever niet meer verplicht de arbeidsvoorwaarden te volgen zoals vermeld in de CAO. Download hier de meest recente CAO-tekst.


CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

Een goede CAO is van wezenlijk belang voor de branche. Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf.

De CAO voor het Levensmiddelenbedrijf is een minimumregeling betreffende de arbeidsvoorwaarden. Afwijkingen van de CAO in de arbeidsovereenkomst zijn toegestaan. Echter afwijkingen in het nadeel van de werknemer zijn nietig en worden automatisch vervangen door de CAO-bepaling. Afwijken ten gunste van de werknemer is volkomen geldig.

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 2 juli 2023 - 1 juli 2024

Over een CAO voor het Levensmiddelenbedrijf / Vakcentrum is overeenstemming bereikt met CNV Vakmensen. 

Handboek Functiewaardering

In dit praktische handboek vindt u alle functies die in de levensmiddelenbranche voorkomen overzichtelijk op een rij. Op die manier kunt u een efficiëntere taakverdeling tussen medewerkers tot stand brengen. Daarnaast helpt het handboek u bij het voeren van functioneringsgesprekken. 

Voor leden is het Handboek Functiewaardering gratis beschikbaar. U kunt het aanvragen door een berichtje te sturen aan reactie@vakcentrum.nl

Leerrekening / Persoonlijk Opleidingsbudget (POB)

Werknemers in de levensmiddelendetailhandel (supermarkten, foodspecialiteitenwinkels en biologische speciaalzaken) hebben een persoonlijk opleidingsbudget (POB) onder de naam ‘Leerrekening’. De werknemer kan zelf bepalen welke training of cursus van deze rekening betaald wordt. Dat is afgesproken tussen werkgevers (Vakcentrum en VGL) en werknemers (CNV) in de branche.

Lees hier meer over de POB. U vindt hier ook communicatiematerialen die u kunt downloaden.

CAO-informatieabonnement

CAO-informatieabonnement voor adviseurs en administratiekantoren.


Cao Non food retail

De Cao non food retail is niet van toepassing voor Vakcentrumleden. Deze cao geldt namelijk niet voor winkels met huishoudelijke artikelen, speelgoed, feestartikelen, modelbouw, babyartikelen, artikelen voor de gedekte tafel, kookartikelen, souvenirs, cadeauartikelen, koffie en thee, woonaccessoires, kaarten, kaarsen, posters, lijsten, drogisterijen. 


Model arbeidsovereenkomsten, Model brieven en Model huishoudelijk reglement

Vakcentrum leden kunnen gebruikmaken van de Model arbeidsovereenkomsten, de Model brieven en het Model huishoudelijk reglement waarin de laatste wetswijzigingen zijn verwerkt.

 

Studenten- en scholierenregeling: Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Dit formulier is bestemd voor studenten en scholieren die naast hun studie of school bijverdiensten hebben.

Met dit formulier kan de medewerker:

  • zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan de werkgever
  • aangeven of hij wil dat de werkgever de loonheffingskorting toepast
  • aangeven of hij gebruik wil maken van de studenten- en scholierenregeling

Uitleg 'verloonde uren'

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen. De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering van de werknemers.

Omdat er in de praktijk veel vragen zijn, geven de Belastingdienst, UWV en het CBS in een memo meer duidelijkheid over wat verloonde uren zijn. U kunt het memo hier downloaden .


Vakantiekaart 2024 voor Vakcentrumleden

Met de vakantiekaart heeft u een overzicht per medewerker wanneer er (bijzonder) verlof is opgenomen zodat u dit gemakkelijk kunt bijhouden. Handig voor u als ondernemer en handig voor uw medewerkers. Vakcentrumleden kunnen hier de vakantiekaart 2024 downloaden

Heeft u een vakantiekaart nodig van een voorafgaand jaar, neem dan contact op met Vakcentrum (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl


Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen onder voorwaarden onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kerstpakket of een bedrijfsuitje maar ook andere zaken kunnen hieronder vallen. Klik hier voor meer informatie over de zogenaamde werkkostenregeling.


Wettelijk minimum(uur)loon

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vindt u op de website van de rijksoverheid.

Vanaf 1 januari 2024 stapt Nederland over naar een minimumuurloon.

 


Subsidieregeling praktijkleren voor studiejaar 2022/2023

U heeft als werkgever de mogelijkheid om een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden. Hiermee zorgt u ervoor dat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Als u dit aanbiedt, kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. lees meer

 

Heeft u vragen over de toepassing van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf of andere vragen over arbeidsrechtelijke zaken? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71.

09-08-2023