Cao & Arbeidsrelatie

Cao voor het Levensmiddelenbedrijf

Een goede cao is van wezenlijk belang voor de branche. Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

De thans geldende Cao vooor het levensmiddelenbedrijf loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019. In deze cao is een loonstijging van 3,5% over twee jaar voorzien. Een belangrijke nieuwe stap in deze cao is het onderscheid op basis van het loopbaanperspectief. De cao beschrijft: erbijbaners, tussenbaners en loopbaners.

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is een minimumregeling betreffende de arbeidsvoorwaarden. Afwijkingen van de cao in de arbeidsovereenkomst zijn toegestaan. Echter afwijken in het nadeel van de werknemer is nietig en wordt automatisch vervangen door de cao-bepaling. Afwijken ten gunste van de werknemer is volkomen geldig.

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is van toepassing op alle werknemers in dienst van een werkgever met één of meer fysieke of virtuele inrichtingen waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen wordt verkocht. De werkgever is verplicht in iedere winkel tenminste een exemplaar van deze cao schriftelijk of digitaal ter vrije inzage voor werknemer beschikbaar te stellen.

Cao Gebra

Met ingang van 1 april 2015 is er geen cao meer van toepassing in de branche. Voor medewerkers die op of na 1 april 2015 in dienst worden genomen of waarvan het contract na die datum wordt verlengd, is de werkgever niet meer verplicht de arbeidsvoorwaarden te volgen zoals vermeld in de cao. Download hier de meest recente cao-tekst.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon (op grond van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing voor vakantiewerkers) wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vindt u op de website van de rijksoverheid.

Arbeidsovereenkomst

Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Hierin staat onder meer de datum van indiensttreding, de functie, de functiegroep en het salaris. Ook eventuele bijzondere voorwaarden, zoals cao en pensioen, worden in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. Meestal is een eerste overeenkomst er één voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst kunt u zelf bepalen. Na de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd heeft u nog tweemaal de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Maar u moet er dan wel voor zorgen dat de totale duur van de contracten niet langer is dan twee jaar. Als de contractuele relatie langer is dan twee jaar en/of het aantal overeenkomsten groter is dan drie, volgt namelijk automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Informatie over de arbeidsovereenkomst voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u informatie over o.a. de volgende onderdelen omtrent de arbeidsovereenkomst:

  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Aanzegverplichting
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet, ontslaggronden, opzegverboden
  • Ontbinding bij de kantonrechter
  • Transitievergoeding

Modelarbeidsovereenkomsten voor Vakcentrumleden

Vakcentrumleden kunnen gebruikmaken van de Modelarbeidsovereenkomsten waarin de laatste wijzigingen in de wet zijn verwerkt.

Vakcentrumleden die niet onder een cao vallen of de voormalige Gebra-cao hanteren kunnen gebruikmaken van deze modelarbeidsovereenkomsten en het bedrijfsreglement.

Begeleidingstraject personeelsdossier

Het opbouwen van een kwalitatief personeelsdossier is door nieuwe regels belangrijker dan ooit. Het Vakcentrum begeleidt u bij het aanleggen van dergelijke dossiers. Zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. De opbouw van het personeelsdossier hangt samen met de Wet Werk en Zekerheid. In vragen uit de praktijk zijn de meest gestelde vragen over dit onderwerp beantwoord.

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BpfL) regelt het pensioen voor werknemers in het levensmiddelenbedrijf. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen.