Pensioenpremie en opbouw 2019

12-12-2018

Op 6 december 2018 hebben CNV Vakmensen, FNV Handel, Vakcentrum en VGL als sociale partners betrokken bij de pensioenregeling voor het levensmiddelenbedrijf, overleg gehad.

Sociale partners hebben het bestuur van het BPF Levensmiddelen verzocht om een premiedekkingsgraad van 85% als uitgangspunt te nemen bij de besluitvorming over de pensioenregeling in 2019 door een aantal maatregelen te nemen, te weten:

  • in het kalenderjaar 2019 de franchise gelijk te houden aan die van 2018 (€ 15.035);
  • de pensioenpremie in 2019 vast te stellen op 20,6% van de pensioengrondslag ofwel 10,6% van de loonsom;
  • het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen in 2019 vast te stellen op 1,768%. Dit heeft gevolgen voor het partnerpensioen dat 1,238% wordt in 2019.

Het bestuur van het BPFL heeft dit akkoord overgenomen in haar vergadering van maandag 10 december 2018.