Pensioenpremie en opbouw 2019

12-12-2018

Op 6 december 2018 hebben CNV Vakmensen, FNV Handel, Vakcentrum en VGL als sociale partners betrokken bij de pensioenregeling voor het levensmiddelenbedrijf, overleg gehad.

De rente is laag. Daardoor zijn de pensioenen op dit moment extra duur. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) moet daardoor meer geld opzij zetten. De premie is niet voldoende om nieuwe pensioenopbouw van te betalen. Sociale partners hebben daarom de volgende besluiten genomen.

Premie stijgt

De pensioenpremie die werkgevers en hun werknemers betalen, stijgt van 20,0% naar 20,6%. Hierdoor stijgen (bij een gelijkblijvend salaris) de bedragen op de premienota. Het werkgeversdeel stijgt van 14,23% naar 14,66%. De werknemers dragen de overige 5,94% af. (Dat was in 2018 nog 5,77%.)

Opbouw daalt

De opbouw wordt verlaagd van 1,875% naar 1,768%. Dat betekent dat werknemers in 2019 (bij een gelijkblijvend salaris) iets minder pensioen opbouwen dan in 2018.

Franchise wijzigt niet

De franchise van de basisregeling gaat niet omhoog. Deze blijft € 15.035 in 2019. Dat betekent dat bij gelijkblijvend salaris de grondslag niet ­wijzigt waarover de premie en opbouw worden berekend. Dit compenseert (voor een deel) de verlaging van de opbouw, omdat de franchise dit jaar ­normaal ­gesproken met 2,1% ­gestegen zou zijn conform de ­algemene CAO-verhogingen. Na 2019 wordt de gebruikelijke systematiek weer gehanteerd.