RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Met de Vakcentrum RI&E kunt u geheel digitaal de checklist invullen voor een RI&E die specifiek voor uw branche is opgesteld. Aan de hand van vragen, die alle zijn voorzien van een toelichting, kunt u de risico’s in uw bedrijf in kaart brengen. Het systeem houdt er rekening mee dat u niet zomaar een uurtje kunt vrijmaken. De vragen die u hebt beantwoord worden opgeslagen, zodat u op een ander moment gewoon weer verder kunt gaan. Op basis van de ingevulde checklist maakt het systeem automatisch een plan van aanpak.

Gebruikmaken van deze RI&E heeft voor de ondernemer een aantal specifieke voordelen:

  • gebruikmaken van de RI&E is geheel gratis;
  • u krijgt een persoonlijk document en dat maakt het beheer van de RI&E eenvoudig;
  • de RI&E genereert automatisch een plan van aanpak; 
  • gratis e-mail-alert: het systeem geeft een waarschuwing indien een door u geplande datum in het plan van aanpak is bereikt;
  • voordelige toetsing: via Vakcentrum kunt u de RI&E voordelig laten toetsen door een arbodeskundige;
  • gratis helpdesk bij het Vakcentrum-secretariaat.

Ga naar de digitale RI&E

‘Houdbaarheid’ van uw RI&E

Als u de RI&E ooit hebt ingevuld en evt. openstaande punten zijn opgelost, dan blijft de RI&E geldig. Mochten er zaken in het bedrijf zijn veranderd, denk aan een verbouwing, nieuwe winkelinrichting, nieuwe procedures, toegenomen criminaliteit, veel nieuwe medewerkers enz., dan is het goed de RI&E nog eens te doen. Een RI&E is immers bedoeld om risico's te inventariseren.

Meer informatie over de RI&E

Via deze link kunt u nog meer informatie lezen over de RI&E.

Disclaimer

Hoewel bij ontwikkeling van deze RI&E uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Er is uitgegaan van de meest voorkomende situaties en de vragenlijst is hierdoor niet een limitatieve opsomming van vragen en onderwerpen. Het Vakcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassingen van de door het Vakcentrum gehanteerde branche RI&E. Voorts is en blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid van de vragenlijst, alsmede het plan van aanpak.