Stand van zaken reparatie 3e jaar WW

12-12-2018

In het kader van de uitvoering van de afspraak om het 3e jaar WW te repareren heeft het Vakcentrum aangegeven zich in te spannen om uitvoering van de premie-inning te laten verlopen via dezelfde uitvoerder als BPFL en Sociaal Fonds, namelijk AZL. Hierdoor worden administratieve lasten verminderd en is controle op naleving in het kader van een AVV eenvoudiger en goedkoper.

Ook hierover worden in januari nog nadere afspraken gemaakt, omdat CNV Vakmensen aansluiting bij de SPAWW prefereert. De premie komt voor rekening van de werknemers.

De afronding van het aansluitproces vindt dus niet eerder dan in 2019 plaats.