Tijdelijk geen verhoogde WW-premie bij overwerk

Medewerkers die in verband met het coronavirus meer werken leiden – even – niet tot herziening van de lage WW-premie.

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WWpremie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (herzieningsgrond b onder vraag 2.15) tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling – tijdelijk - aangepast. Over het jaar 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. Vanaf 2021 moet dat weer wel.

Lees meer over 'verloonde uren' in de publicatie van de Belastingdienst.

 

26-10-2020