Werken in het levensmiddelenbedrijf tijdens de feestdagen (2022)

Met de feestdagen voor de deur hieronder een overzicht van toeslagen die moeten worden betaald aan medewerkers overeenkomstig de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf.

maandag 5 december 2022

Sinterklaas is geen officiële feestdag. Wel bepaalt de CAO (artikel 4 lid 4) dat een medewerker niet kan worden verplicht te werken na 18.00 uur

zondag 25 december 2022 (eerste Kerstdag)

De werknemer die op deze dag werkt krijgt naast het normale loon een toeslag van 100%. (dit geldt ook voor werknemers die niet onder de overgangsregeling vallen in verband met verlaging van de zondagtoeslag van 100% naar 50%).

De werknemer die op deze dag normaal werkt maar nu niet omdat de winkel is gesloten heeft recht op doorbetaling van het normale loon.

maandag 26 december 2022 (tweede Kerstdag)

De werknemer die normaal op maandag werkt, krijgt per gewerkt uur het normale loon verhoogd met een toeslag van 200%

De werknemer die niet op deze maandag werkt, krijgt het normale loon doorbetaald indien hij in de voorafgaande 12 weken tenminste op 6 maanden heeft gewerkt. De loondoorbetaling is dan gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat in die periode van 12 weken op maandag is gewerkt.

zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

De werknemer die op deze dag werkt krijgt naast het normale loon een toeslag van 100%. (dit geldt ook voor werknemers die niet onder de overgangsregeling vallen in verband met verlaging van de zondagtoeslag van 100% naar 50%).

De werknemer die op deze dag normaal werkt maar nu niet omdat de winkel is gesloten heeft recht op doorbetaling van het normale loon.