Bedankt!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die de moeite heeft genomen te reageren op de internetconsultatie franchising.

Het doel van dit wetsvoorstel is het verankeren van de NFC en op deze wijze een gelijk speelveld tussen franchisegevers en franchisenemers te bereiken. Ongeacht of het een grote of een kleine franchiseketen betreft. Ongeacht of het om soft of hard franchising gaat. Ongeacht de rechtsvorm van de franchisegever. Daar gaat het namelijk niet om. Het gaat om de kenmerken van het contract waarin de samenwerking binnen een formule geregeld is!

Deze contracten zijn niet in balans en daar moet verandering in komen. Knelpunten moeten opgelost worden. Dat kan vrij eenvoudig. Namelijk door de verplichte toepassing van de NFC, een gedragscode die met veel zorg en expertise tot stand is gekomen. Een gedragscode voor franchising in de food en non-food detailhandel, in de horeca, de dienstensector, de automotive branches.

Het ‘pas toe of leg uit’-principe maakt maatwerk mogelijk. Differentiëren is absoluut niet noodzakelijk. Gewoon met de NFC aan de slag gaan!
Inderdaad het wetsvoorstel en de NFC gaan verder dan de huidige wetgeving en jurisprudentie. Dat is ook de bedoeling. Er moet een gelijk speelveld komen en dat dat enkele franchisegevers een beetje pijn doet is onoverkomelijk. De knelpunten die ik de afgelopen weken mocht ontvangen bevestigen nogmaals dat snelle actie nodig is. De honderden reacties van franchisenemers die uit angst gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om niet-openbaar te reageren zijn alleen al een reden om tot snelle wettelijke verankering over te gaan. Steunbetuigingen namens meer dan 10.000 franchisenemers bevestigen dit. Bedankt!

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur