Dag van de Ondernemer

De maatschappelijke meerwaarde van het zelfstandig ondernemerschap is zonder twijfel aanwezig! De erkenning daarvan begint te komen. In Brussel heb ik genoten van de viering van de Europese MKB winkeliersdag, georganiseerd door Eurocommerce, onze Europese koepelorganisatie.

Voorafgaand hieraan was er een gesprek met de Commissie over de definitie van het begrip MKB. Het gaat dan om omzet, balanstotaal en aantal medewerkers. Maatschappelijke meerwaarde speelt geen rol. Was dat maar wel het geval! In Brussel ondervindt men hinder van creatieve grote bedrijven­ die zich zo opsplitsen dat ze onder de MKB definitie vallen en zo voordelen genieten­, onder andere op het gebied van financiële ondersteuning. Ik heb gesuggereerd te onderzoeken waarom zoveel echte MKB-ers in Nederland hier juist niet van profiteren! Onbekendheid en extra nationale barrières spelen hierbij een rol. De MKB-ers verdienen dat. Net als een moment waarop ze worden bedankt voor hun lef, doorzettings­vermogen en die maatschappelijke meerwaarde. Daarom heeft MKB-Nederland­ de derde vrijdag van november­ uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. Erwin Binnenveld van Spar University, voormalig ZO2Z winnaar­, is ambassadeur namens onze achterban. Andere Vakcentrumleden zetten die dag hun deuren open voor Kamerleden, burgemeesters en andere vertegenwoordigers­.

Deze welverdiende erkenning moet niet tot één dag beperkt blijven. Daarmee bedoel ik niet dat de MKB-ers elke dag in het zonnetje gezet hoeven te worden. Dat past niet bij hun aard. Maar het zou wel mooi zijn als in wet- en regelgeving tenminste een gelijk speelveld wordt gecreëerd om hun concurrentiepositie te verstevigen. Het zal u niet verbazen dat ik hier als voorbeeld franchise­wetgeving noem. Ik blijf uitkijken naar dat feestelijk­ moment. Nu ligt de focus op 17 november: de Dag van de Ondernemer!­

Mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur