Een goed vertrekpunt

De website van het Vakcentrum, een goed vertrekpunt voor voorstanders van de Nederlandse Franchise Code, aldus drie dames van de Universiteit Groningen in hun blog over de NFC.

Onafhankelijke wetenschappers noemen zij zichzelf. Het zou hen te prijzen zijn als zij zich eerst objectief in het hele proces zouden verdiepen. Dan zouden zij weten dat het belangrijkste doel van de NFC is een gelijk speelveld te creëren tussen twee partijen. Dan zouden zij weten op welke wijze het proces was ingericht, op welke wijze de NFC deugdelijk tot stand is gekomen en wat de meedenk- en inspraakmogelijkheden waren aan de kant van de franchisegevers en de franchisenemers. Dan zouden zij weten dat advocaten en gespecialiseerde juristen, vanaf de start van de ontwikkeling van de NFC, betrokken zijn geweest bij de totstandkoming. Dan zouden zij ook weten welke stappen genomen zijn door de leden van de schrijfcommissie.

Je zou ook verwachten dat onafhankelijke wetenschappers van een faculteit economie beweringen dat de NFC leidt tot hoge kosten achterwege laten, zonder wetenschappelijk vooronderzoek, rekening houdend met de pre-NFC kosten én de kostenbesparingen verbonden aan het invoeren van de NFC. Ook de voordelen van samenwerking met franchisenemers die zich, als onderscheidend ondernemer, veel beter kunnen profileren op de lokale markt, mogen niet vergeten worden.

Uit de lucht gegrepen is ook hun stelling dat er nu een momentum is om te komen tot een betere code. Franchisenemers delen deze mening absoluut niet. Als er al een momentum is dan betreft dat de invoering van wetgeving. Over aanpassing van de NFC gaan we pas praten als er daadwerkelijk drie jaar mee gewerkt is. Dus tijd genoeg voor een verdere verdieping. Informatie genoeg, ook voor tegenstanders! Een goed vertrekpunt? Zie de website van het Vakcentrum.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur