Gezonde detailhandelsstructuur

Een gezonde detailhandelsstructuur is altijd onderwerp van gesprek bij de Commissarissen van de Koning, die vanaf de start van onze ZO2Z competitie, hun deuren wijd open hebben staan voor de provinciale winnaars. De persoonlijke aandacht is altijd groot. De meerwaarde van de zelfstandige winkelier wordt toegelicht, maar ook het detailhandelsbeleid komt aan de orde. Dat was, zeker in het begin, best lastig.

Tot mijn grote vreugde is inmiddels in alle provincies een omslag gerealiseerd. Dit is ook te danken aan alle activiteiten, die onder de noemer van de Retailagenda zijn uitgevoerd. Denk aan alle retaildeals die met 12 provincies en 140 gemeenten zijn gesloten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Afgelopen maandag zei Minister Kamp: “De Retailagenda is geen wondermiddel, maar een uitnodiging tot hard werken.”Ook door de winkeliers zelf!

De conclusie dat gemeentelijke retaildeals, veel beter lopen met een provinciale regie, is slechts ten dele waar. Daadwerkelijke input vanuit de winkeliers blijft nodig en het luisteren naar hen ook! Soms kan het toch verkeerd gaan. In gesprek met Gouverneur Theo Bovens van Limburg, legde Jan Verbeeten uit, dat de gemeente Tegelen, in het enthousiasme om geen lege winkelruimte in de hoofd-winkelstraat te hebben, kiest voor nog een supermarkt aldaar. De effecten op de positie en de sociale activiteiten van onze provinciale winnaar in een voormalige Vogelaarwijk worden even uit het oog verloren. De Gouverneur, die zijn winkel bezocht, begreep het direct. Andere alternatieven zijn ook mogelijk. Hij gaf de ondernemers daarnaast de tip om actief contact te hebben met zowel de huidige gemeenteraad als potentiële nieuwe raadsleden en ook de klanten te activeren. Hard werken dus voor eigen lokale belangenbehartiging! Het Vakcentrum helpt de ondernemers daarbij graag. Op weg naar die gezonde detailhandelsstructuur!

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur