Krachtenbundeling

dat hebben de franchisenemers en autodealers recentelijk gedaan. Met Brigitte van der Burg als woordvoerder, gaan we gezamenlijk verder werken aan goede franchisewetgeving. Ik heb haar zelf tijdens de ALV van MKB-Nederland aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, mogen voorstellen. De staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het franchisedossier en die fatsoenlijk met elkaar omgaan en respect hebben voor de menselijke maat hoog op haar agenda heeft staan. Zij beschouwt deze waarden als het uitgangs­punt voor goed ondernemerschap.

Het zal je niet verbazen dat ik daarom meteen haar aandacht heb gevraagd voor de 33.000 franchisenemers en autodealers, die in hun relatie met hun franchisegever steeds meer onder druk komen te staan.

Goede algemene principes, normen voor de wervingsfase, informatieverplichtingen, kaders voor het franchisecontract (wat moet er in staan en wat mag er niet in staan) en principes in verband met geschillenbeslechting zijn absoluut noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om het overleg tussen de franchise­gever en het collectief van franchisenemers te reguleren. Dat collectief is immers als stakeholder bij de goede werking van de franchiseformule betrokken. Dit laatste, specifieke belang sluit aan bij de corporate governance gedachte, verwoord in de hernieuwde governance code, dat in besluit­vorming de belangen van alle stakeholders dienen te worden betrokken. Dus ook de franchisenemers. Vanuit deze krachtenbundeling blijven wij de discussie ook in 2018 voeren.

Krachtenbundeling wordt sowieso het Vakcentrumthema van 2018. Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari aanstaande, bieden wij onze achterban enkele nieuwe diensten en producten aan, die voortvloeien uit de krachtenbundeling binnen het Vakcentrum. Het Vakcentrum zelf wil daarnaast in 2018 ook haar eigen basis nog verder­ versterken. U raadt het al: door krachtenbundeling!

Fijne feestdagen en een fantastisch 2018!

­

Mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur