Regeerakkoord,

we hebben er lang op gewacht en de meningen zijn verdeeld. Sommige zaken zijn positief zoals het oprekken van de looptijd van arbeidscontracten voor bepaalde tijd van twee jaar naar drie jaar. Veel Vakcentrumleden zijn daarentegen wel geschrokken van de verhoging van het lage btw-tarief. Zeker in combinatie met de te verwachten verhoging van accijnzen op tabaksartikelen.

De vlucht van consumenten naar onze buurlanden is niet onwaarschijnlijk. Volgens dit regeerakkoord komt er ook wetgeving, die franchisenemers steunt in de pre-competitieve fase. Het wettelijk haakje, waar het Vakcentrum al jaren voor heeft gepleit. We gaan er vanuit dat dit snel gerealiseerd wordt, tenslotte is het grootste deel van het huiswerk al gemaakt. Het is goed dat het nieuwe kabinet de noodzaak van franchisewetgeving ook inziet. Het is wel van belang dat de discussie van de afgelopen jaren niet herhaald hoeft te worden. Wij gaan uit van een voortvarende aanpak. Dan hoeft dit onderwerp niet meer in een volgend regeerakkoord.

Mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur