5 voor 12,

een tijdstip waarop veel mensen een ­beetje onrustig worden, zeker op
31 december. Het aftellen is begonnen. Staat alles klaar voor de jaarwisseling? Snel blikken we terug op wat we allemaal gedaan hebben, snel kijken we vooruit en gaan we met knallen 2019 in.

Zo hebben de meesten van ons de jaarwisseling beleefd. Inmiddels zijn we al een paar dagen actief in het nieuwe jaar. Met dit VakcentrumNieuws wordt terugkijken naar enkele hoogtepunten makkelijk. Daarnaast kunt u ook zien dat we in 2019 voortvarend van start zijn gegaan met drie belangrijke dossiers. Actieve steun van onze achterban is daarbij ­onmisbaar.

Drie dossiers die, opmerkelijk genoeg, zowel een Nederlandse als een Europese dimensie hebben. Het eerste gaat over de leefbaarheid van stads-, wijk-, en dorpscentra. Belangrijke initiatieven moeten genomen worden om in het veranderende retaillandschap de leefbaarheid te waarborgen. Lokale inbreng moet daarbij met name van de mkb-­winkelier komen!

Het tweede dossier betreft de winkelier die ook flexibele medewerkers nodig heeft. Voor het tot stand brengen van zeer noodzakelijke aanpassingen in het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans en het Europese initiatief, die in januari breed op de agenda staan, zijn we met enkele ondernemers al zeer actief geweest en hiermee gaan we in volle vaart verder.

Natuurlijk blijven we ook strijden voor goede franchisewetgeving. Net voor de feestdagen is in Nederland de consultatieversie van de wet ­Franchise gepubliceerd. Het is absoluut nood­zakelijk dat onze staatssecretaris Mona Keijzer input krijgt van zo veel mogelijk franchise­nemers. Dat moet zo snel mogelijk, in ieder geval voor 31 januari! Franchise­nemers krijgen na acceptatie van het wetsvoorstel naar verwachting meer effectieve bescherming tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht van de franchisegever. Dat is hard nodig, op dit punt is het namelijk al een poosje 5 voor 12.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur