Energie,

dat krijg je van twee algemene ledenvergaderingen, waarin unaniem besloten wordt de krachten te bundelen en twee sterke brancheorganisaties: Vakcentrum en Gebra, in elkaar op te laten gaan. Krachtenbundeling is absoluut zinvol. Energie, dat krijg je als de missie van het Vakcentrum dan door een nog grotere achterban onderschreven wordt.

Met de uitvoering van die missie houdt het inmiddels vergrote Vakcentrumteam zich dagelijks bezig. Kent u onze missie nog? Het Vakcentrum verbindt, vertegenwoordigt en mobiliseert mkb-winkeliers èn franchisenemers om hun zelfstandigheid, ondernemerschap en verdienkracht te borgen en vergroten en daarmee de leefbaarheid van de samenleving te verbeteren. In dat laatste wordt ook veel energie gestoken. Niet alleen door ons team, maar zeker ook door de winkeliers zelf. Dat bleek wel uit de mooie initiatieven, die tijdens de Vakcentrum Nieuwjaarsbijeenkomst zijn gepresenteerd. U leest hier meer over in deze editie. Op die bijeenkomst presenteerde TNO een mooi rapport met praktische, ondersteunende middelen die door alle Vakcentrumleden te gebruiken zijn. Het onderwerp? U raadt het al: Energie.­

Mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur