Krachtenbundeling

hèt thema van de Dag van het Vakcentrum 2018. We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de retail. Krachtenvelden verplaatsen zich continu. Zaken­ als branchevervaging, sectoroverschrijding­, online, offline wisselen elkaar met een steeds hogere snelheid af. Hoe kunnen wij, als branche­organisatie, het voor elkaar krijgen dat de mkb-winkeliers juist de voordelen ervaren? Dat zij geen struisvogel­gedrag gaan vertonen en op de oude voet doorgaan in de hoop dat het overwaait. Dat zij goed geïnformeerd zijn over zowel de gevaren als de kansen, die nieuwe ontwikkelingen bieden. Krachtenbundeling­ is daarop het antwoord!

Als brancheorganisatie zijn we daar serieus mee­ bezig. Via de integratie met Gebra en het sluiten van netwerkallianties met andere brancheorganisaties. Zo is het Vakcentrum met Inretail actief in De Nieuwe Winkelstraat. U leest hierover verderop meer. De Vereniging Van Postagenten is een samenwerkingsverband met brancheorganisatie NSO. We bundelen in het Franchisenemers Netwerk Nederland onze krachten met verschillende partners waaronder BOVAG en natuurlijk leveren we een bijdrage aan onze koepelorganisaties MKB-Nederland en Detailhandel Nederland. Altijd met het ledenbelang in ons achterhoofd! Via Shopping Tomorrow­ is er een samenwerking met de organisatie van onze gastspreker, Thuiswinkel.org.

Trots ben ik op onze inbreng in de onlangs­ vastgestelde Human Capital Agenda, een product van alle retailpartners èn CNV en FNV opgesteld om samen met de medewerkers­ goed de toekomst in te kunnen­. Krachtenbundeling­ loont! Dat leidt tot meer kennis om de toekomstige­ uitdagingen aan te kunnen. Ook voor de individuele mkb-winkeliers­ is, naast aanpassing aan de nieuwe wereld, krachten­bundeling een voorwaarde; binnen­ hun branche­organisatie, met collega’s in het winkel­gebied of de formule, met de medewerkers­, de lokale overheden etc.

Netwerken is belangrijker dan ooit, alleen gezamenlijk­ kunnen we de kansen die de toekomst­ biedt, benutten. Het mooie is dat in al die netwerken, ook de digitale, de menselijke­ maat het verschil maakt. En daar zit juist de kracht van de mkb-winkelier!

Kom naar de Dag van het Vakcentrum. Voor netwerken en krachtenbundeling!­

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur