Rechtsbescherming

Rechtsbescherming, daar pleiten we al jaren voor, zeker als het franchise betreft! Het was in dit kader even geduld hebben, maar afgelopen donderdag was hij er! De brief van staatssecretaris Mona Keijzer, waarin zij uitlegt op welke wijze zij de positie van de franchisenemers wenst te versterken. Zij gaat dit najaar een wetsvoorstel presenteren dat, zoals zij het zelf zegt, effectief onbehoorlijke handelspraktijken tegengaat.

Die kunnen niet alleen plaatsvinden voorafgaand aan het sluiten van het contract, maar ook tijdens de looptijd van het contract en bij het uit elkaar gaan van de contractpartijen. Daarnaast wenst ze regels over de communicatie tussen franchisegevers en franchisenemers in te voeren. Dit is niet alleen belangrijk voor de individuele franchisenemers, maar ook voor de franchisenemersverenigingen. Haar brief aan de Tweede Kamer is een volgende stap in onze al jaren durende lobby, ter versterking van de positie van de franchisenemers. Het zal u niet verbazen dat het Vakcentrum daar blij mee is. De staatssecretaris bevestigt hiermee haar eerder gedane mondelinge toezeggingen, gebaseerd op het Regeerakkoord. 

In haar brief erkent zij ook de grote economische belangen en daar zijn we eveneens blij mee. Indirect is dit waardering voor het Panteia-rapport over de economische impact die franchisenemers hebben. Dit rapport heeft het Vakcentrum in februari 2018, samen met BOVAG, gepresenteerd aan de leden van de Tweede Kamer en natuurlijk aan de staatssecretaris zelf. 

Het wachten is nu op het wetsvoorstel dat nog dit jaar gepresenteerd gaat worden. Nou ja wachten ... we zitten natuurlijk niet stil! We gaan gewoon verder met onze gesprekken met politici, de overheid en met andere betrokken partijen, zo ook met het ondersteunen van onderhandelingen om evenwichtige franchiseovereenkomsten te krijgen. Dit alles ter voorbereiding op de volgende fase, met steun van zowel onze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, als haar collega Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming.­

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur