Regeerakkoord

Winkeliers zijn één van de grootste private werkgevers in Nederland. In de laatste cao zijn belangrijke stappen gemaakt naar een verduurzaming van de arbeidsrelatie door de introductie van een persoonlijk leerbudget. Dit wordt ook gepromoot in het regeerakkoord. Waarom kan onze achterban deze afspraak nog niet uitvoeren? Omdat het ministerie van Financiën geen groen licht geeft over de fiscale afhandeling van het een en ander! De cao-afspraak om het derde jaar WW te dekken is ook nog niet uitgevoerd, omdat blijkt dat onze medewerkers dan een veel te hoge premie moeten betalen, terwijl het risico bij hen juist ontzettend laag is. De wet wordt pas over een paar jaar geëvalueerd, onbegrijpelijk.

Maar de klap op de vuurpijl komt van minister Koolmees met zijn wetsvoorstel waarover in dit nummer meer. Extra WW-premie heffen over het salaris van flexkrachten, transitievergoeding betalen vanaf dag 1, flexuren 4 dagen van te voren doorgeven en afmelden (anders gewoon betalen) En de definitie van flexibiliteit is heel breed. In onze winkels is die flexibiliteit hoog. Daar draait het om in de detailhandel, dus de kosten zullen alleen maar oplopen. Wat heeft de regering nu voor ogen? Het leven van de winkelier alleen maar moeilijker maken? Wij besteden liever aandacht aan de verduurzaming van de arbeidsrelatie en het voorbereiden op de onlife toekomst.

De WW-problematiek wordt in het huidige klimaat grotendeels opgelost. Donderdag hebben we in de SER het advies gepresenteerd om massaal te investeren in medewerkers voor groene energiesectoren, waar grote tekorten worden verwacht. Ik adviseer de regering daar op te focussen, te starten met het ondersteunen van onze leerafspraken en de WW-premie ongemoeid te laten.

En in de tussentijdtijd wacht ik op de franchisebrief van Mona Keijzer, een andere toezegging uit het regeerakkoord.­

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur