Correct en verifieerbaar

dat moet het uitgangspunt zijn bij het verstrekken van informatie. De consultatie over de Franchisewet is net afgesloten en de ongenuanceerdheid vierde helaas hoogtij! Dat alleen al rechtvaardigt duidelijke wetgeving.

Wat willen franchisenemers nu? Simpel: meer evenwicht in de relatie. Te beginnen bij goede informatie zowel bij de start als gedurende de samenwerking. Correcte, verifieerbare informatie. Om wetgeving te voorkomen, te vertragen of te minimaliseren, werd er veel onjuiste informatie over ons uitgestort. “Vetorecht franchisenemer maakt het franchiseorganisaties lastig om slagvaardig te innoveren”, las ik onlangs. Waar komt dit vandaan? Een vetorecht staat niet in het wetsvoorstel.

Ook werd gesteld dat misstanden, die in de Memorie van Toelichting genoemd worden, alleen uit de koker komen van adviseurs. Ook dat klopt niet. De lijst met knelpunten die namens franchisenemers naar voren zijn gebracht, is correct en verifieerbaar. Gedegen onderzoek is er ook geweest, onder andere in opdracht van het Europees Parlement. De stelling van franchisegevers dat alleen bescherming gegeven moet worden aan de starter wordt ook nergens onderbouwd. Juist de praktijk leert dat ook gedurende de franchiserelatie problemen ontstaan. En de stelling dat inspraak maakt dat de franchisegever niet slagvaardig kan innoveren, is eveneens niet correct. Mkb-ondernemers staan juist voor innovatie. Een goed voorstel, dat rekening houdt met de wederzijdse belangen, zal altijd op een meerderheid kunnen rekenen. Laat de franchisewet maar snel komen, dan kunnen partijen, gesteund door goede spelregels, zich concentreren op de zaken waarvoor ze de samenwerking zijn aangegaan: een goede bedrijfsvoering voor franchisegever en franchisenemer in een evenwichtige samenwerking. Een succesvolle samenwerking. Bewezen is namelijk ook dat de franchisenemers binnen een formule over het algemeen betere resultaten halen dan de filialen. En ook dat is correct en verifieerbaar.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur