Leren van elkaar,

In dat teken stond de afgelopen maand, zeker op het gebied van vitalisering van winkelstraten. Ik heb veel inspiratie opgedaan, maar vraag mij af: nemen we wel genoeg tijd om van elkaar te leren? Over elk onderwerp zijn good practices te vinden. Wie kijkt ernaar met het oogmerk om er zelf iets van te leren of om inspiratie op te doen?

Neem de mooie voorbeelden van de verbetering van winkelgebieden in Nederland. Aangestuurd door de stuurgroep Retailagenda is een super­enthousiast team continu actief op zoek naar nieuwe projecten en voorbeelden.

Begin maart zijn weer drie inspirerende boekjes gepresenteerd. ‘Succesvol innoveren in winkels en winkelgebieden’, ‘Lokale helden, wie zijn ze en wat hebben ze nodig?’ en ‘De meerwaarde van ­innovatieve technologie in de retail’. Ze zijn ook op onze website te vinden. Neem er even tijd voor. Klik hier om de publicaties te downloaden.

Het retaillandschap verandert snel en voort­durend. Dat vereist meebewegen van de winkeliers en daar is nieuwe kennis voor nodig. Goede voorbeelden delen is ook het motto van het Europese Directoraat Generaal GROW (o.a. belast met ondernemerschap en mkb), dat een serie bijeenkomsten organiseert over vitalisering van winkelgebieden. Ik mocht daar vertellen wat wij in Nederland doen op dat gebied en leren van de aanpak van buitenlandse collega’s.

In Frankrijk wordt winkelleegstand bestreden via een extra belastingheffing als de vastgoed­eigenaar zijn leegstaande pand na 2 jaar nog steeds niet gevuld heeft. In Portugal krijgen de actief meewerkende eigenaren, met name op historische plekken, juist belasting­voordelen­. Franse gemeenten bieden hulp door hun winkeliers te helpen met een gemeentelijk e-commerce platform. In Madrid zijn binnenkort alle lokale ondernemers met een stand in die prachtige overdekte foodmarkthallen, via een e-commercesysteem met hun consument verbonden. En de Europese Commissie? Die biedt een online platform waar die ervaringen worden gedeeld, praktisch toch?

Ook een voorbeeld van leren van elkaar.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur