Overmorgen,

dat is de dag waarop je je moet focussen als je je bedrijf toekomstbestendig wilt houden. Dat stelt Peter Hinssen, ondernemer, techneut en specialist op het gebied van ondernemerschap innovatie en de impact van de technologie op de samenleving. Hij sprak op de jaarvergadering van Eurocommerce, de Europese koepel voor groot- en detailhandel. Ik mag daar de komende twee jaar weer een actieve bijdrage leveren als bestuurslid namens de Nederlandse detailhandel.

Een belangrijke vraag is, hoe overleeft je bedrijf het in tijden van radicale innovatie? Vooruit durven kijken en je daar waar nodig radicaal aanpassen, is de remedie. Hinssen vergeleek in dit kader Amazon met Walmart. De focus op overmorgen blijkt lastig. Te veel ondernemers zijn nog steeds het grootste deel van hun tijd bezig met de dag van vandaag en veel minder met de dag van morgen, laat staan over­morgen. Maar ja, zullen enkelen van u wellicht zeggen, als je je opeens moet verdiepen in de uitvoering van nieuwe wetgeving zoals de WAB, dan vreet dat ook tijd.

Het geldt ook voor veel politici. Zowel in ­Nederland als in de EU zie je hen te vaak kijken naar de dag van vandaag. Neem nu de ­discussie deze week in Frankrijk of Black Friday (die inmiddels weer achter ons ligt) niet ­verboden moet worden.

Dat geldt gelukkig niet op alle fronten. De nieuwe Europese Commissie buigt zich nu over een project om een nieuwe ‘SME cross DG taskforce’ op te zetten. Een orgaan dat horizontaal, door alle ­ministeries heen, kijkt vanuit de ogen van het mkb.
Zodat niet alleen nagedacht wordt over de directe effecten van regulering morgen, maar ook over de neven­effecten overmorgen.
Mona Keijzer wil met het ministerie van ­Economische Zaken en Klimaat ook ­werken aan nieuwe kaders voor het toekomstig ­ondernemerschap.

Samen vooruitkijken en waar nodig radicaal aanpassen, laten we daar allemaal eens mee beginnen. Ik kijk uit naar overmorgen.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten
directeur