Privacy,

moet beschermd worden. Dit uitgangspunt leek zo mooi toen enkele jaren geleden de wetgeving ontworpen werd. Op de site van de Autoriteit ­Persoonsgegevens (AP) staat: "Privacy gaat erover dat u de regie houdt zodat u vrij kan zijn in wie u bent en wat u doet."

De winkeliers hebben op veel punten aan vrijheid ingeleverd. Daarnaast worden hen verwerkersovereenkomsten voorgelegd, waarin grote partijen soms belastende bepalingen zetten, die niets met privacybescherming te maken hebben, maar alles met het vergroten van de eigen vrijheid. Klantgerichtheid moet deels verdwijnen, omdat relevante gegevens niet mogen worden bewaard en gebruikt, terwijl digitale concurrenten buiten de EU, dat wel kunnen. Wie heeft de regie?

Maar er is een grote groep die, wellicht ­onbedoeld, groot plezier heeft van de privacy­bescherming: de boeven.
Het verzamelen en delen van gegevens in het kader van de bestrijding van mobiele bendes verloopt moeizaam, zelfs in het Schengengebied, onder andere vanwege AVG-voorschriften. Hetzelfde geldt voor het delen van informatie over de in het winkelgebied rondlopende winkeldieven.

In Straatsburg kreeg dit punt grote aandacht van de Europarlementariërs Jeroen Lenaers en
Toine Manders. Mijn vreugde was helaas van ­korte duur toen ik vernam dat de AP geen ­vergunning meer afgeeft aan de Fraudehelpdesk, die alle meldingen van fraudegevallen ­registreert en in beeld brengt, zoals de circa 80.000 phishing mails, die zij krijgen toegestuurd. Dat wil zeggen dat de winkelier en de consument niet meer snel kunnen checken of een rekening van een oplichter afkomstig is, omdat zijn rekeningnummer niet openbaar gemaakt mag worden! Moeten oplichters vrij zijn in wat ze kunnen doen? ­Natuurlijk moeten privacy­gegevens gerespecteerd worden, maar dit gaat te ver. De wens van de AP dat vooraf per fraudevorm een aanvraag door hen goedgekeurd moet worden, werkt natuurlijk niet. De Britten zijn veel praktischer en checken ­achteraf, gebaseerd op dezelfde Europese wetgeving over Privacy.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur