Afspraken maken

is soms best lastig. Het kost veel energie en levert af en toe een stijve nek op, nu alles digitaal gebeurt. Maar het kan gewoon thuis. Ook de zeer belangrijke afspraak met het kabinet waardoor de winkels vooralsnog open kunnen blijven. Gewoon vanuit huis.

We zijn met zijn allen verantwoordelijk om de verspreiding van het virus in te dammen. Winkeliers nemen hun verantwoordelijkheid. Naleving en, in het ergste geval, handhaving van de afspraak gebeurt in de winkels èn op straat.

Op 14 oktober is in de Stichting van de Arbeid (StvdA) een andere afspraak gemaakt: “Om de negatieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken, roept de StvdA alle bedrijven en hun werknemers op om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Dit met het doel het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken”.

Een van de handtekeningen komt van de voorzitter van de FNV. Afgelopen dinsdag zouden we met FNV en CNV aan tafel gaan zitten voor de derde cao-onderhandelingsronde. Wij wilden dit overleg online voeren. Dat is geweigerd, minachting van de medewerkers wordt het genoemd.
Deze mening deel ik absoluut niet. Naleving van de StvdA-afspraak doe je niet door, met 18 man, uren aan tafel in een vergaderzaal te gaan zitten. Dat geldt voor iedereen! Zeker als je voorman daar een handtekening onder heeft gezet.

Onnodig is een cao-overleg niet doorgegaan. Is dat geen minachting van de medewerkers? Laten we daarom maar snel het gesprek (digitaal) voortzetten en afspraken maken.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur