Driemaal is scheepsrecht

Dinsdag 11 februari is door staatssecretaris Mona Keijzer en minister Sander Dekker het voorstel wet Franchise naar de Tweede Kamer gestuurd. Implementatie betekent een uitbreiding van ons Burgerlijk Wetboek. Dit beschouw ik niet alleen een erkenning van de positie van franchise in de volle breedte, maar ook van de noodzaak om een gelijk speelveld te creëren tussen franchisenemers en franchisegever.
Natuurlijk valt er commentaar op te leveren, maar de wet Franchise moet, wat mij betreft, toch zo snel mogelijk worden ingevoerd.

De staatssecretaris heeft, door het initiatief om de belangrijke uitgangspunten in de franchiserelatie te regelen, een uitermate samenhangend geheel gepresenteerd. Het wetsvoorstel raakt alle fasen van de franchiserelatie te beginnen met de precontractuele fase alsook de introductie van de begrippen goed franchisegever en goed franchisenemer. Het wetsvoorstel bevat voor ons dan ook het minimumpakket dat ten grondslag moet liggen aan de mooie economische samenwerking binnen franchise. Het brengt ook een noodzakelijke versterking van de positie van de franchisenemers tot stand. Daar hebben we jarenlang voor gevochten. Dat is mijn conclusie na een eerste lezing van de gepresenteerde tekst
Beide partijen en het parlement kunnen natuurlijk nu weer de discussie aangaan, maar dat is volledig overbodig. Na een periode van zeven jaar met veel ronde tafel discussies, interne overleggen, diverse grote consultaties waaraan circa 1.300 personen hebben deelgenomen (die naast een groot aantal franchisegevers in ieder geval de gehele franchisenemerszijde vertegenwoordigden) wordt het de hoogste tijd om te accepteren wat er ligt en samen naar de toekomst te kijken.

We moeten eindelijk gewoon aan de slag gaan, zoals dat ook al de bedoeling was na de totstandkoming van de Nederlandse Franchise Code. De geest van de code zie ik gelukkig nog steeds terug in het wetsvoorstel. Zichtbaar is wel dat de staatssecretaris rekening heeft gehouden met de diversiteit van suggesties.

De argumenten en klachten, die namens franchisenemers door het Vakcentrum al jaren geleden zijn aangedragen zijn helaas nog steeds actueel. Dwingend recht kan dit grotendeels oplossen: De Wet franchise. Het heeft even geduurd maar ons Parlement moet er wat mij betreft op korte termijn zijn goedkeuring aan geven.

Driemaal is scheepsrecht.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur