Het nieuwe normaal,

iedereen spreekt erover. Hoezo nieuw? Volgens mij vieren we dit jaar een lustrum! We zijn er in 2015 al mee gestart op de Dag van het Vakcentrum.

“Het nieuwe normaal vereist visie, passie en actie.” Dat was mijn oproep in 2015. En dat is nog steeds zo. Zowel door de Vakcentrum­achterban als het Vakcentrumteam is er de afgelopen weken veel gepresteerd. Als het niet kan zoals we gewend zijn, doen we het gewoon zoals het wel kan. Aanpassen is voor ­iedereen noodzakelijk onderdeel van het ­nieuwe normaal. Dat was 5 jaar geleden al zo en dat geldt nog steeds.

KUBUS-het nieuwe normaal 2015

We hebben elkaar niet veel gezien. De Dag van het Vakcentrum 2020 hebben we niet kunnen vieren, de Foodspecialiteitenbeurs moeten we straks missen.

Echter één absolute voorwaarde blijft: het centraal stellen van je klanten/leden. Samen kunnen we immers het verschil maken. Ook in de coronacrisis! Lokale initiatieven geboden door de winkeliers worden ook nu zeer gewaardeerd. Ik heb bij velen een enorme drive kunnen vaststellen. Goede initiatieven!

Laten we hiermee vooral doorgaan. Het Vakcentrum komt na de zomer met nieuwe ondersteunende initiatieven, waarbij we uitgaan van hetgeen waarin onze achterban zich al jaren onderscheidt: hun meerwaarde. We gooien niet alles overboord en behouden het goede. Visie, passie en actie zijn onontbeerlijk en meerwaarde zelfstandig ondernemerschap blijft essentieel in het nieuwe normaal!

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur