Hou vol!

woorden van onze premier, die vaak herhaald worden.

En daar zat ik dan: thuis, niets te klagen. Luilekkerland? De familie gezond, de overheid belooft steunmaatregelen, winkels met levensmiddelen krijgen eindelijk erkenning als vitale sector en de digitale wereld werkt binnen alsof er nooit iets anders is geweest.

Onmiddellijk volgde de tsunami: De constatering dat de overheidssteun in eerste instantie niet voor onze hele achterban is, het ziekteverzuim tenminste verdrievoudigt, het gedrag van de consument onvoorspelbaar is en soms onfatsoenlijk, vakbonden verkeerde conclusies trekken door omzetstijging gelijk te stellen met winst en de Tweede Kamer die besluit alleen onderwerpen te behandelen die op een lijst prioritaire wetsvoorstellen staan. Werk aan de winkel!

De drie noodpakketten zijn gelukkig enkele malen aangepast. Winkelprotocollen zijn geschreven, gepresenteerd en deels geactualiseerd. Huurafspraken gemaakt, zo ook afspraken met de Belastingdienst, pensioenfondsen en banken. Er is een ontelbaar aantal overleggen gevoerd. Daarnaast zijn inventarisaties gepleegd onder de achterban, die honderden reacties hebben opgeleverd. Via onze Corona Actua hebben wij hen al 35 keer geïnformeerd.

Met tenminste 1.500 winkeliers is er direct contact geweest. De binding is groot, maar de pijn is er ook.

We lobbyen nog steeds voor een zo breed mogelijke toepassing van de huidige ondersteuningsmaatregelen voor die ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. We praten nu ook over nieuwe noodpakketten voor de komende drie maanden, een versnelde aanpak van de verbetering van winkelgebieden en over uniforme beoordeling door BOA’s.

En daarnaast het ”normale werk”. Zo staat de ontwerp wet Franchise toch op de eerder genoemde lijst prioritaire zaken! Alles ter ondersteuning van de winkeliers.

Ik wens hen veel ondernemerschap en gezondheid

Hou vol!

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur