Meerwaarde

Zelfstandig mkb-winkeliers vertegenwoordigen een groot economisch belang. Zij zijn van betekenis voor de landelijke welvaart. Dat is bekend. Maar hun rol is veel groter. Waar minder bij stil wordt gestaan, is het grote maatschappelijke belang van de zelfstandig winkeliers. Zelfstandig winkeliers geven kleur aan de maatschappij. Naast het draaiend houden van de eigen winkel onderneemt de zelfstandig winkelier ook buitengewoon veel buiten de winkel, ten behoeve van de medemens, buurt en maatschappij. Zelfstandig winkeliers zijn mensgericht. Dat leidt tot een relatie tussen ondernemer en consument die verder gaat dan die van verkoper-klant en tot verbondenheid tussen burgers onderling. Er is oog voor de mens. Dat blijkt uit de talloze voorbeelden.

Niet alleen voor de individuele medemens maar ook voor de buurt zijn zelfstandig
winkeliers van ongekende waarde.

Ten slotte, niet in het minst, zijn mkb-winkeliers onmisbaar in de maatschappij. Zelfstandig winkeliers staan midden in de samenleving en zijn cruciaal voor de leefbaarheid hiervan. Helaas dragen zij hun eigen meerwaarde niet altijd even goed uit, waardoor deze veelal onderbelicht blijft.

Daarom wil het Vakcentrum die meerwaarde naar buiten brengen. Wij hebben van honderden zelfstandig winkeliers input ontvangen en die gaan we wereldkundig maken. Via een supermooi boek, een unieke boekenreis tot 20 november 2020 en op De dag van de Ondernemer. Iedereen moet het weten, de zelfstandig winkelier heeft meerwaarde.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur