2021,

is het jaar waar we heel veel kunnen bereiken. Wat denkt je van het verder digitaliseren van de detailhandel, het revitaliseren van stadscentra en het stimuleren van de vernieuwing van winkelgebieden? We moeten de lokale overheden ondersteunen en hen praktische tools aanreiken om de continuïteit van winkeliers in stadscentra en wijken te verankeren en om de vitaliteit na de coronacrisis te bevorderen.

En laten we dan ook die winkels en winkelcentra duurzaam renoveren en de omschakeling naar groene mobiliteit versnellen. Wat ‘groen’ betreft kunnen we een nog betere samenwerking aangaan die leidt tot de versnelde omschakeling naar bijvoorbeeld duurzame landbouw en productie, zodat we de consument nog meer duurzame producten kunnen leveren.

Laten we het gebruik van herbruikbare, ­hernieuwbare, herstelbare materialen ­stimuleren, niet alleen voor producten, maar ook voor ­verpakkingen en laten we praktische materiaal­onderzoeksprogramma’s ondersteunen. En als we het toch over praktisch hebben: de versterking van de infrastructuur voor afvalinzameling hoort daar ook bij, maar wel zonder extra lasten voor de detailhandel. Een winkel is tenslotte geen afvalstation. We hoeven echt niet alles opnieuw uit te vinden. De uitwisseling van good practices op alle bovengenoemde onderwerpen is essentieel en moet gestimuleerd worden.

We kunnen veel zelf, maar voor de uitvoering van deze punten hebben we ook externe steun nodig. Support vanuit de verschillende overheden en (helaas) ook financiële steun. De Europese corona-gerelateerde steunfondsen zouden ingezet kunnen worden. Helaas constateer ik terughoudendheid bij de overheid om daar concrete plannen voor aan te leveren, voor de deadline die Brussel heeft gesteld. Daar moet overheen ­gestapt worden. De Nederlandse winkeliers ­kunnen een mooie voorzet maken. Het ­Vakcentrum wil die handschoen oppakken, samen met de andere belangenbehartigers in de retail en met steun van VNO/NCW-MKB ­Nederland. Want ook hier geldt: alleen samen kom je verder. Zeker in 2021.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur