Omzet

Omzet is onontbeerlijk, maar wordt te vaak verward met bedrijfsresultaat.

Met winkels die een gelijkblijvende of hogere omzet hebben gaat het dus goed, aldus veel politici. Het volume (de omzet gecorrigeerd voor prijsstijgingen) nam echter met bijna 4 procent af. 

De crisis is in volle glorie aanwezig. De gehele detailhandel heeft te maken heeft met een meer dan driedubbele kostendruk naast de loonsverhogingen: stijgende inkoopprijzen, torenhoge energierekeningen en super huurverhogingen. De verminderde koopkracht van de consument komt daar bovenop. Kostenstijgingen worden daarom door winkeliers vaak niet volledig doorberekend.

Financiële ondersteuning door de overheid is zeer beperkt. De tegemoetkoming voor de stijging van het minimumloon wordt afgebouwd. Slechts een enkele winkelier kan gebruik maken van de tegemoetkoming energiekosten.

Nu de overheid de detailhandel kennelijk geen deugdelijke financiële tegemoetkoming wil of kan geven, zou ze in ieder geval, tenminste tijdelijk, extra lasten voor bedrijven in de huidige crisissituatie moeten vermijden. Bijvoorbeeld door een moratorium op wetgevingsvoorstellen en andere initiatieven die lastenverzwarend zijn. Neem nu het idee om een 36-urige werkweek in te voeren. Kostenverhogend!

Ook moeten prijsstijgingen veroorzaakt door voorgenomen invoering van extra belastingen of accijnzen (c.q. de verhoging hiervan) voorkomen worden. Zeker in de grensstreken worden winkeliers hierdoor extra getroffen. Klanten worden nu al te vaak door de Nederlandse wet- en regelgeving de grens overgejaagd! Resultaat: weg Omzet!