Digitalisering en duurzaamheid,

Dat zijn onderwerpen waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Op de Dag van het Vakcentrum is uitgebreid stilgestaan bij de vraag: zijn de regels voor succes hierdoor ingrijpend gewijzigd?
Het bedrijfsmodel van MKB-winkeliers dat geschikt is voor de toekomst moet in ieder geval flexibeler en innovatiever zijn dan ooit tevoren. Met een nieuwe balans tussen de on- en de offline wereld.

Winnende retailers stellen de klant centraal in alles wat ze binnen en buiten de winkel doen. Zij eisen van hun team een gezamenlijke aanpak met ruimte voor talent op elk niveau. Talent dat zowel kan inspelen op de wereld en de klanten van vandaag, als op die van de toekomst.

Ook duurzaamheid en de klimaatcrisis worden meer bepalend. Winkeliers kunnen een proactieve, leidende rol spelen bij het bewerkstelligen van een positieve verandering, die impact heeft op de wereld waarin we leven.

Duurzaamheid en digitalisering betreffen ook de relatie van de werkgevers met hun medewerkers. De detailhandel blijft nieuwe normen ontwikkelen die ook in de toekomst een modern, vooruitstrevend personeelsbestand garanderen. Deze normen zijn opgebouwd rond eerlijke beloning met pensioenopbouw, diversiteit en inclusie. Met ruimte voor de ontwikkeling van talenten binnen de branche, bijvoorbeeld richting zelfstandig ondernemerschap.

Of die nieuwe normen van de laatst toegetreden food e-commerce spelers komen?
Zij willen wel een gelijk speelveld, dat is mooi. Zij maken daarvoor echter hun eigen nieuwe normen, buiten de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf, al jarenlang de basis voor het bereiken van een duurzame relatie met de medewerkers. Dat is niet mooi, die nieuwe normen zijn niet beter. In hun bezwaren tegen onze CAO komt pas aan het einde de aap uit de mouw: Toepassing van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf laat loonkosten van e-commerce spelers met bijna 40% stijgen.
De gepresenteerde eigen regels voor food e-commerce bedrijven ondergraven het gelijke speelveld in onze bedrijfstak en daarmee ook de ontwikkeling op de gebieden digitalisering en duurzaamheid.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur