Maximaal minimum,

daar vechten we tegen. Waar gaat dit over, denk je misschien. Het minimumloon! Men wil een minimumuurloon invoeren. Dat is toch niet erg, denk je nu. Dat zie je verkeerd.

Het idee is om per 1 januari 2024 een minimumuurloon te introduceren dat is gebaseerd op een normale arbeidsduur
van 36 uur! Hoezo normaal? Wij gaan nu uit van 40 uur en pleiten dan ook voor een grondslag die beter aansluit bij de praktijk. Een 36-urige werkweek is niet acceptabel en wel om meerdere redenen.

We leven in een tijd van ongekende arbeidsmarktkrapte, waarbij het onbenutte arbeidsmarktpotentieel vooral zit in een toename van de arbeidsuren van werkenden.

Verder is het voorstel zeer kostenverhogend. Een 36-urige werkweek betekent dat het weekloon straks door 36 gedeeld zal worden in plaats van 40! Dat betekent een stijging 11,1%.

Vervolgens komt er een, reeds goedgekeurde autonome stijging van 7,5% bij (op dit moment nog verdeeld over 3 jaren) en dan nog de loonstijgingen vanwege de inflatie, neem voor het gemak ‘slechts’ 4% per jaar. Dat maakt al snel tenminste 32% over 3 jaren.

De gevolgen voor de mkb-winkeliers zijn niet te beschrijven. We moeten dus alles op alles zetten om het voorstel om 36 uur als basis te nemen van tafel te krijgen. De grens is al bereikt. Het wordt een zwaar gevecht ter voorkoming van dit maximaal minimum.

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur