Werk,

dat is er in overvloed. De vraag is, hoe krijg je meer mensen aan het werk. Het is belangrijk om het personeelstekort op te lossen. Er zijn niet veel werklozen zegt men. Maar volgens het UWV waren er in 2021 wel 818.100 mensen die een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering ontvingen.

Laten we eens samen kijken naar de mogelijkheden voor re-integratie bij een deel van hen. Ik denk dat UWV en winkeliers zich de komende tijd moeten inspannen om een goede match te vinden. Flexibiliteit is bij ons toch een sleutelwoord? Er spelen ook nog veel andere zaken: vergrijzing, wel of geen arbeidsmigranten, armoedeval, bruto-netto wig, loonkosten voor werkgevers, geen compensatie voor verhoging minimumloon, risico’s bij ziekte, wensen van jongeren, concurrentie met zzp’ers, pensioen en ‘last but not least’ de cao.

Om potentiële medewerkers naar onze mooie winkels als werkplek te lokken, is goede communicatie een voorwaarde. Het gaat niet alleen om de vergelijking van het uurloon. Mensen die willen werken, focussen zich vaak daarop. Loon is vanzelfsprekend ook belangrijk. Maar wat hoort erbij: ADV-uren of 8.1% extra loon, opleidingen, pensioen, opvang bij arbeidsongeschiktheid. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Wat tegenwerkt is dat gaan werken voor sommigen vaak niet meer oplevert dan uitkeringen met toeslagen.

Toch moeten we ons niet laten gijzelen door (potentiële) problemen. Kansen zien en benutten, mogelijk op een gelijk speelveld. De discussie aangaan en antwoorden vinden. Niet afwachten, maar aan het werk!

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur