Relevant,

dat is en blijft het Vakcentrum. Dat stelden onze bestuursleden vast, die recent in een ontspannen sfeer, met elkaar van gedachten wisselden over de basisuitgangspunten van het Vakcentrum. Het Vakcentrum is tenslotte de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en franchisenemers. Onafhankelijk, Ondernemend, Betrokken en Deskundig. Duidelijke positionering van het Vakcentrum blijft cruciaal voor haar bestaansrecht.

Ondersteuning van de leden ten behoeve van het behoud van het zelfstandig ondernemerschap met maatschappelijke meerwaarde, staat boven aan de Vakcentrumagenda.
Franchise en alles wat met werkgeverschap te maken heeft, volgen daarna. Alle andere onderwerpen, die onze ondernemers raken, blijven we natuurlijk ook volgen. Het Vakcentrum is trots op haar brede focus, de samenwerking, zonder verlies van eigen identiteit, en de eigen bijdrage aan belangrijke centrale onderwerpen (vanzelfsprekend altijd vanuit het belang van de aangesloten leden).

Het slim schakelen (onder andere met aanspreekpunten binnen de koepelorganisaties en kenniscentra) en het aangaan van de juiste allianties zijn voor het Vakcentrum belangrijke ‘tools’ die we blijven gebruiken. Slimme allianties met collega brancheorganisaties, zoals nu reeds te zien zijn in Platform
De Nieuwe Winkelstraat en Lokaal Retailbelang, zijn belangrijk. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met en de ondersteuning van de brede groep franchisenemersverenigingen. Waar nodig wordt naar verdere verbreding en verdieping gekeken. Nieuwe initiatieven zijn dus aan de orde gekomen. Alles in een goede gedachtewisseling met de Vakcentrum-bestuursleden. Nu de volgende stappen nemen. Zo zie je maar weer, voor een goede discussie blijft een ontspannen sfeer relevant.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur