Weet u,

dat leefstijl voor 36% van de gezondheids­klachten de oorzaak is en de sociale omgeving voor 24% van de klachten?
Weet u dat aan verbetering van deze factoren door de gezondheidszorg het minste geld uitgegeven wordt?
Toch kost dit de werkgevers veel geld en door goede interventie is er dus veel te verdienen. Helaas krijgen de werkgevers niet van de ­arbo-artsen te horen of een ziekte van hun medewerker uit één van deze twee ­categorieën komt, anders zou er snel adequate ­ondersteuning ­gezocht kunnen worden, die leidt tot een ­spoedige terugkeer in het ­werkproces.

Het beleid zou ook getoetst kunnen worden op de effecten op de gezondheidszorg. Als het effect van een voorgestelde maatregel de gezondheid van de burger aantast, dan moeten we die maatregel niet willen. In Finland bestaat deze toets al. Moeten de mkb-ondernemers dit Finse initiatief niet ondersteunen? Wellicht heeft dit meer effect dan de huidige mkb-toets.

Neem nu de discussie over de arbowetgeving. Het Vakcentrum kent al jaren een branche RI&E en biedt gratis opleidingen, die leiden tot een goedgekeurde RI&E. Helaas moeten een RI&E nu door twee deskundigen worden getoetst in plaats van één en het idee is om binnenkort elke RI& ook nog eens centraal aan te laten melden. En er moet een extra medewerkersoverleg worden ingevoerd.

Extra administratieve lasten en kosten zijn hiervan het gevolg. Weer verplichtingen erbij. Je zou er gek van worden. Kijk, en dan is de gezondheidstoets een oplossing. Gek worden, verhoogde bloeddruk, stress door extra werkdruk ten gevolge van al die extra regels. En dit is maar één voorstel, er zijn er veel meer, weet u.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur