Persbericht: Vakcentrum roept minister Koolmees op WAB deels te bevriezen

dinsdag 17 maart 2020

Het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, heeft minister Koolmees gevraagd elementen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) te bevriezen. Juist nu is het voor winkeliers van belang om flexibel in te kunnen roosteren. In diverse branches is er behoefte aan de inzet van meer medewerkers terwijl in andere branche minder werk beschikbaar is.

Ondernemers die nu medewerkers juist meer willen laten werken worden ‘gestraft’ met de verplichting nieuwe contracten aan te bieden en/of een hogere ww-premie. Terwijl de inzet van meer medewerkers nu juist nodig is om de vitale functie van voedselvoorziening op een adequate en veilige wijze uit te voeren, zo stelt het Vakcentrum in haar brief.

Daartegenover staan ook ondernemers die als gevolg van de corona-crisis minder traffic hebben en dus medewerkers minder willen kunnen inzetten.

Het opstellen en aanbieden van de, volgens de WAB, verplichte nieuwe (tijdelijke) contracten en de bepaling dat medewerkers (die niet onder de cao levensmiddelen vallen) tenminste vier dagen vooraf opgeroepen of afgezegd moeten worden, zijn in deze periode niet reëel volgens het Vakcentrum.

Naast zorgen om de financiële positie van zelfstandig winkeliers moeten minister Koolmees en het kabinet ook oog hebben voor de grote ongewenste administratieve belasting van niet alleen ondernemers maar ook de belastingdienst.