Persbericht: Werkgevers levensmiddelendetailhandel tevreden met nieuwe cao.

woensdag 8 januari 2020

De werkgevers in de levensmiddelendetailhandel (supermarkten en foodspecialiteitenwinkels) zijn tevreden over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao dat deze week werd bereikt met CNV Vakmensen. De loonstijging is in lijn met wat in de markt gebruikelijk is, 2,5% per 31 december 2019. Daarnaast krijgen medewerkers in maart 2020 een eenmalige uitkering van 1,6%. De voorgestelde cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2019 en heeft een looptijd van een jaar.

Naast de loonafspraken zijn nog aanvullende afspraken gemaakt. Zo is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de oproeptermijn, genoemd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, in te korten. Voor erbijbaners en hulpkrachten wordt de oproep- en of intrekkingstermijn één dag in plaats van vier dagen. Voor de overige medewerkers geldt een oproep- en of intrekkingstermijn van vier dagen, tenzij werknemers onderling diensten wisselen of zelfstandig aanpassen of als er sprake is van roosterwijzigingen als gevolg van omstandigheden die de werkgever niet vooraf van tevoren had kunnen weten.

Met deze afspraken wordt de noodzakelijke flexibiliteit geregeld en een van de negatieve effecten van de WAB ‘gerepareerd’.

Hulpkracht/erbijbaner flexibeler inzetbaar
De definitie van de hulpkracht/erbijbaner is aangepast. Die wordt in de nieuwe cao omschreven als ‘iedere werknemer die in de regel niet meer dan 12 uur per week of 48 uur per loonperiode van vier weken dan wel 52 uur per maand werkzaam is’. Met deze aanpassing kunnen hulpkrachten en erbijbaners flexibeler worden ingezet.

Zondagtoeslag onderwerp in volgende cao
Naast de afspraken die in de cao zijn opgenomen, hebben werkgevers en werknemers afgesproken de toeslagen en in het bijzonder de zondagtoeslag in de volgende cao te regelen. Daarnaast staan het zelfroosteren en de pensioenregelingen op de agenda. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afgesproken modernisering van de cao. In dat kader werden in de vorige cao al de ‘erbijbaner’ en de ‘tussenbaner’ en het persoonlijk opleidingsbudget geïntroduceerd.