Jumbo Roel Heerschap ontvangt 250e Super ­Supermarkt Keurmerk

Keurmerk bestaat 10 jaar: lokale betrokkenheid en duurzaam ondernemen centraal

Roel Heerschap kreeg op 14 april het 250e Super Supermarkt Keurmerk uitgereikt voor zijn Jumbo-winkel Molenakker in Weert. Bij deze speciale uitreiking waren ook Emile Roemer, gouverneur van de provincie Limburg en burgemeester Raymond Vlecken van Weert aanwezig. Dit jaar bestaat het SSK keurmerk 10 jaar.

Patricia Hoogstraaten- Harrie ten Have- Henriette Heerschap- Roel Heerschap- Emile Roemer- Raymond Vlecken

Het keurmerk werd aan Roel Heerschap overhandigd door Patricia Hoogstraaten in haar rol als directeur van de Stichting Super Supermarkt Keurmerk. Zij benadrukte daarbij dat Roel Heerschap het keurmerk beslist verdient vanwege de bijzonder hoge scores die hij bij de toetsing voor het keurmerk haalde. Onder meer door een bijzondere inzet voor de buurtbewoners en klanten en door medewerkers extra te motiveren om zich door te ontwikkelen. Maar ook door het aanbieden van een lokaal en ­regionaal assortiment en door de nodige ­aandacht te schenken aan energiebesparing.

_DSC0172_bewerkt.jpgTrots

“Het is van belang dat een ondernemer beseft wat de samenleving tegenwoordig vraagt als het gaat om duurzaamheid, toegankelijkheid en betrokkenheid”, aldus gouverneur Roemer. “En dat is hier voor Roel Heerschap terecht een reden om trots te zijn. Maar dat geldt ook zeker voor het team. Ik zou dan ook anderen aanmoedigen om hier te gaan kijken.”

Burgemeester Vlecken wees op de belangrijke rol van de supermarkt als sociale ontmoetingsplek. “De invulling die Roel Heerschap daaraan geeft is van essentieel belang voor de leefbaarheid, zeker in de wijk. Vlecken wees daarnaast nog op het inclusieve werkgeverschap. “Het is belangrijk dat mensen met een beperking deel kunnen uitmaken van een inclusieve samenleving”.

Strenge toetsing

Om in aanmerking te komen voor het Super Supermarkt Keurmerk worden winkel en ondernemer getoetst op zeven criteria, te weten: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, slimme logistiek, veilige omgeving en bewuste afvalreductie.

Gouverneur Roemer wees ook op het lokale assortiment. “Haal in de vreemde niet, wat je ook lokaal kunt verkrijgen”, zo gaf hij aan. Daarbij wees hij enerzijds op duurzaamheid en anderzijds op het beperken van de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers.

Erkenning

“Het is een enorme eer dat ik vandaag als 250e winkel het Super Supermarkt Keurmerk mag ontvangen. Het heeft echt een toegevoegde waarde voor mij als zelfstandig supermarktondernemer. Je wordt beoordeeld op, onder meer, lokale betrokkenheid, duurzaamheid en op personeelsbeleid. Juist als zelfstandig ondernemer kan je hierbij ook je eigen koers varen. Je kunt je eigen karakter geven aan je winkel. Je kunt je hiermee echt onderscheiden”, aldus Roel Heerschap.
Roel Heerschap heeft het keurmerk dan ook niet alleen voor zijn winkel aan de Molenakker. Van de vier Jumbo-winkels die hij als franchise­nemer exploiteert, hebben inmiddels drie het SSK keurmerk. “Natuurlijk vragen wij het voor de vierde vestiging ook nog aan zodra de winkel voldoet aan de duurzaamheidscriteria. Onze inzet is immers in al onze winkels hetzelfde.”

20220414_170254.jpgTrots op medewerkers

“Uiteraard ben ik trots op mijn medewerkers. Zij zijn het gezicht van de winkel. Samen kunnen we uitdragen wat het SSK keurmerk inhoudt. Als zelfstandige supermarktondernemer ben je sowieso wel bezig met de onderwerpen waar het keurmerk op toetst. Maar het is een mooie erkenning voor de extra inspanningen die we met het gehele team doen. Uiteindelijk doen we het voor de klanten en de omgeving”, aldus Roel Heerschap.

Jubileum keurmerk

Het Super Supermarkt Keurmerk bestaat dit jaar 10 jaar. Later dit jaar wordt het 10-jarig jubileum gevierd.