Columns VC Advocatuur

VC Papier

 • VC Papier - 12 juli 2023
  • Hoge bomen
  • Geen bewijs toch ontslag
  • Gedraag je groot(s)
  • Houdbaarheid vakantiedagen
  • K(l)ip en klaar
  • Op de koffie
 • VC Papier - 21 maart 2023
  • Grensoverschrijdend gedrag: hoor en wederhoor, maar soms mag het sneller?
  • Grensoverschrijdende grap is grensoverschrijdend, geen kwestie van smaak
  • Late klacht over functie-indeling toch op tijd
  • Verlof vs. bedrijfsbelang
  • Verval vakantiedagen alleen na waarschuwing
  • Oude functie inruilen voor een nieuwe: let op uitwisselbaarheid
 • VC Papier - 26 januari 2023
  • Wees niet slordig met briefpapier
  • Ziek van ziekte
  • Goede instructies beschermen u
 • VC Papier - 27 oktober 2022
  • Mediation en vertrouwelijkheid
  • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  • Transitievergoeding bij ziek uit dienst
 • VC Papier - 6 oktober 2022
  • werkgever verantwoordelijk voor opname vakantiedagen
  • Wees bij ontslag zo duidelijk mogelijk
 • VC Papier - 20 september 2022
  • Wees helder bij vervroegd pensioen
  • Ontslag zieke werknemer
  • Houd rekening met persoonlijke omstandigheden
 • VC Papier - 1 september 2022
  • In gebreke stellen
  • Wettelijke rente
  • De wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

12-07-2023