Verenigingsadvies

Ondersteuning en advies Franchisenemersverenigingen

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt (besturen van) franchisenemersverenigingen, ongeacht de branche waarin zij actief zijn.

Juridisch en bedrijfsecnomisch advies

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt al jaren franchisenemersverenigingen bij onderhandelingen, afspraken en geschillen. Daarbij beoordelen we alle aspecten van de franchise-samenwerking. Onze bedrijfsjuridisch en bedrijfseconomisch specialisten werken daarbij nauw samen en vullen elkaar aan.

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u, onder andere, bijstaan bij:

 • het toetsen van een franchiseovereenkomst
 • het beoordelen van tussentijdse wijzigingsvoorstellen
 • de organisatie van uw vereniging (statuten, huishoudelijk reglement etc.)

Adminstratieve en secretariële ondersteuning

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt u een totale ontzorging en ondersteuning voor uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk daarbij aan:

 • voorbereiden en organiseren van vergaderingen (vergaderlocatie, agenda, vergaderbenodigdheden);
 • verslaglegging van vergaderingen (bestuursvergaderingen/overlegvergaderingen met de directie);
 • bijhouden van de (leden)administratie;
 • postbeheer;
 • organiseren van de ALV en op de juiste statutaire wijze oproepen van leden;
 • coördineren van informatiestromen, zoals het verzenden van correspondentie naar leden van de desbetreffende ondernemersvereniging of het doorzenden van correspondentie van een lid naar de juiste persoon binnen de ondernemersvereniging;
 • fungeren als algemeen aanspreekpunt;
 • bijhouden van de website;
 • opstellen van conceptbrieven;
 • proactief voorstellen van oplossingen;
 • benaderen van leden.

Inhuur franchiseprofessional

Franchisverenigingen kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional tijdelijk inhuren voor, onder andere:

 • het professionaliseren van de vereniging
 • het versterken van het franchisebestuur
 • het implementeren van de wet Franchise

Snel en adequaat

Het inschakelen van Vakcentrum Bedrijfsadvies is eenvoudig: even bellen met (0348) 41 97 71.

De deskundigheid en ervaring maken dat Vakcentrum Bedrijfsadvies u snel en adequaat kan helpen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

Individueel advies franchisenemer

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt ook individuele franchisenemers (uit zeer uiteenlopende branches) bij onderhandelingen, afspraken en geschillen.

06-01-2021