Verenigingsadvies

Ondersteuning en advies Franchisenemersverenigingen

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt (besturen van) franchisenemersverenigingen, ongeacht de branche waarin zij actief zijn.

Adminstratieve en secretariele ondersteuning

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt u een totale ontzorging en ondersteuning voor uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk daarbij aan:

 • voorbereiden en organiseren van vergaderingen (vergaderlocatie, agenda, vergaderbenodigdheden);
 • verslaglegging van vergaderingen (bestuursvergaderingen/overlegvergaderingen met de directie);
 • bijhouden van de (leden)administratie;
 • postbeheer;
 • organiseren van de ALV en op de juiste statutaire wijze oproepen van leden;
 • coördineren van informatiestromen, zoals het verzenden van correspondentie naar leden van de desbetreffende ondernemersvereniging of het doorzenden van correspondentie van een lid naar de juiste persoon binnen de ondernemersvereniging;
 • fungeren als algemeen aanspreekpunt;
 • bijhouden van de website;
 • opstellen van conceptbrieven;
 • proactief voorstellen van oplossingen;
 • benaderen van leden.

Inhuur franchiseprofessional

Franchisverenigingen kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional tijdelijk inhuren voor, onder andere:

 • het professionaliseren van de vereniging
 • het versterken van het franchisebestuur
 • het implementeren van de wet Franchise

Snel en adequaat

Het inschakelen van Vakcentrum Bedrijfsadvies is eenvoudig: even bellen met (0348) 41 97 71.

De deskundigheid en ervaring maken dat Vakcentrum Bedrijfsadvies u snel en adequaat kan helpen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

13-11-2020