Verenigingssupport

Verenigingssupport 400x150

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt franchise- en detaillistenverenigingen. Naast de juridische en bedrijfseconomische advisering over de franchise- of detaillistenvereniging, voert Vakcentrum Bedrijfsadvies ook het secretariaat. Dit varieert van louter secretariële ondersteuning tot een totaal verenigingsmanagement en begeleiding op specialistische onderdelen.

Totale ontzorging en ondersteuning

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt u een totale ontzorging en ondersteuning voor uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk daarbij aan:

 • voorbereiden en organiseren van vergaderingen (vergaderlocatie, agenda, vergaderbenodigdheden);
 • verslaglegging van vergaderingen (bestuursvergaderingen/overlegvergaderingen met de directie);
 • bijhouden van de (leden)administratie;
 • postbeheer;
 • organiseren van de ALV en op de juiste statutaire wijze oproepen van leden;
 • coördineren van informatiestromen, zoals het verzenden van correspondentie naar leden van de desbetreffende ondernemersvereniging of het doorzenden van correspondentie van een lid naar de juiste persoon binnen de ondernemersvereniging;
 • fungeren als algemeen aanspreekpunt;
 • bijhouden van de website;
 • opstellen van conceptbrieven;
 • proactief voorstellen van oplossingen;
 • benaderen van leden.

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan ook een accountmanager of beroepsbestuurder leveren en onze administratieve afdeling kan uw financiële administratie bijhouden.

Vertrouwelijkheid en voorkoming van belangenverstrengeling

Uw vertrouwelijkheid is bij Vakcentrum Bedrijfsadvies gewaarborgd. Onze adviseurs werken met algemeen geaccepteerde gedragscodes. Tijdens de uitoefening van de functie treden zij op een eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten conform de wet en de voorschriften van de betrokken beroepsorganisaties.

Contact

Heeft u interesse in de ondersteuning die Vakcentrum Bedrijfsadvies kan bieden? Bel dan (0348) 41 97 71 of stuur een e-mail naar advies@vakcentrum.nl.