Waar doe ik verstandig aan als ik het dienstverband met een langdurig zieke medewerker wil beëindigen?

Als een werknemer 104 weken ziek is en er is geen loonsanctie opgelegd, is het vaak de snelste weg om een beëindigingsovereenkomst te sluiten met werknemer. Als u het dienstverband met de werknemer wilt beëindigen, maar niet tot een beëindigingsovereenkomst komt, moet u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

spreekuur 400x150

Werknemers die langdurig ziek zijn en met een slapend dienstverband kunnen u dwingen om beëindiging af te spreken met een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Die vergoeding wordt berekend tot de eerste dag na de 104 weken wachttijd. Het UWV kan deze vergoeding na uitbetaling aan de werknemer (deels) aan u compenseren. U doet er verstandig aan met de werknemer tot onderlinge afspraken te komen, mits de werknemer verzoekt om een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Laat de eventuele (schriftelijke) afspraken altijd door één van onze juristen beoordelen voordat u akkoord gaat.

Wilt u persoonlijk advies neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.

Een moeilijke ontwikkeling is de rechtspraak waaruit voortvloeit dat een werkgever na opzegging een hogere transitievergoeding moet betalen, dan bij een beëindiging met wederzijdse instemming. U loopt als werkgever dus het risico dat, wanneer u niet instemt met een redelijk voorstel van de werknemer, deze na een UWV-ontslagvergunning een hogere transitievergoeding kan afdwingen. Mogelijk gaan partijen tegen deze uitspraak in cassatie.

Uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3054