SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Subsidieregeling Restantvoorraden Vuurwerk

vuurwerk.jpg27 juli 2020

Met ingang van de komende jaarwisseling komt er een verbod voor de detailhandel om vuurwerk uit de categorie F3 aan particulieren te verkopen en vanaf 1 december 2020 op voorraad te hebben. Het gaat dan onder andere om vuurpijlen, grote Chinese rollen en ‘enkelschotsbuizen’.

Omdat sommige ondernemers, waaronder ook huishoud- en speelgoedwinkels, dit vuurwerk mogelijk nog op voorraad hebben, is het kabinet voornemens subsidie te verstrekken aan kleine ondernemers die dit vuurwerk voor de jaarwisseling niet meer op voorraad mogen hebben en het moeten afvoeren.
De ondernemer die vuurwerk laat afvoeren, krijgt de inkoopwaarde van dat vuurwerk vergoed met een opslag van tien procent voor lanceerbuizen. De maximale subsidie bedraagt € 5.000,-. Voorwaarde is wel dat het vuurwerk wordt afgevoerd door een vuurwerkbedrijf (meestal de importeur of distributeur). De subsidie kan worden aangevraagd in de hele maand oktober 2020, via een speciaal formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.